Maha PWD Recruitment 2023

Maha PWD Recruitment 2023

PWD department recruitment for Junior Engineer and Civil Engineering Asstt posts updates is given here. As per the letter given below – There are 532 post of Junior Engineer will be recruiting soon in Maha PWD department. But the Civil Engineering Asstt posts updates is available in PWD. Read the complete details given below and keep visit us.

Maha PWD Bharti 2023 GR Letter

Maha-PWD-Bharti-New-GR


Maharashtra PWD Vibahg Bharti 2023 update is given here. Maharashtra Public Works Department Recruitment 2023 will be conducted by IBPS or TCS as per government rules. We will give all important updates in this article as soon as the recruitment notification is announced pwd.maharashtra.gov.in Notification.. 

As per the latest GR of PWD Department is that the Jr. Engineer (Civil)  for Group B & Civil Civil Assistant in Group-C Recruitment Notification will be published on 12th January 2023. Official notification will be out soon. Candidates read the below given information for their reference and keep visit us for the further updates.

महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग भरती 2023 अधिसूचना

 1. संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.
 2. यासंदर्भात मा. सचिव (बांधकामे) यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे झालेल्या बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार आपल्या प्रादेशिक विभागांतर्गत सरळसेवेने भरावयाची कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची सरळ सेवेच्या पदासह समावेशनाच्या रिक्त पदांची माहिती सोबतच्या नमुना-क मध्ये भरुन (प्रमाणित बिंदूनामावलीसह) दि. १५.१.२०२३ पर्वत किंवा त्यापूर्वी या प्रादेशिक कार्यालयास उपलब्ध करुन द्यावी, जेणेकरुन आपणांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे एकत्रित माहिती कालमर्यादेत सामान्य १८ भी बां. विभागास सादर करणे या प्रादेशिक कार्यालयास शक्य होईल.
 3. सदर पदभरतीबाबतचा विषय मंत्रीमंडळाच्या विषय सूचीत स्थायी पध्दतीने समाविष्ट करण्यात आलेला असून पदभरतीबाबतच्या प्रगतीचा अहवाल मंत्रीमंडळाच्या प्रत्येक बैठकीत सादर करावयाचा आहे ही बाब विचारात घेऊन उपरोक्त माहिती प्राधान्याने या प्रादेशिक कार्यालयास उपलब्ध करुन देण्यात आपणा सर्वांचे सहकार्य मिळावे अशी अपेक्षा करत आहे.

Maharashtra PWD Recruitment Latest GR

PWD Bharti 2023

Educational Qualification in Maha PWD Recruitment 2023

 1. Jr. Engineer – Engineering degree in relevant discipline
 2. StenographerDegree in any discipline A Course in Shorthand
 3. Sr. Clerk – Degree in any discipline Marathi typing 30 words per minute or English typing 40 words per minute
 4. Stenographer cum TypistDegree in any discipline A Course in Shorthand Marathi typing 30 words per minute or English typing 40 words per minute
 5. Tracer12th / Graduation Diploma of Draftsman

Maharashtra PWD Bharti 2023 Salary

The pay scale of the post in Public Works Department Recruitment 2023 will be as follows.

 1. Jr. Engineer- S-14 : 38600-122800
 2. Stenographer – S-16 : 44900-142400
 3. Sr. Clerk – S-8 : 25500-81100
 4. Stenographer cum Typist – S-16 : 44900-142400
 5. Tracer – S-7 : 21700-69100

Maha PWD Bharti Educational, Age Limit & Exam Pattern

महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग भरती 2023 साठी आवश्यक असणारी वयोमर्यादा प्रवर्गानुसार खाली देण्यात आली आहे.

 1. सर्वसाधारण प्रवर्ग: 18 ते 38 वर्षे
 2. मागास प्रवर्ग: 18 ते 43 वर्षे

Education and Age limit PWD

Age limit & Exam Pattern PWD

GR डाउनलोड करा 


Maharashtra PWD Bharti 2022

Maha PWD Bharti 2022- As per the latest GR Vacant posts in public works departments will soon be filled through direct service of India and not through Public Service Commission. Read More details are given below.

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोटयातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणारी पदे वगळून उर्वरित पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता राज्यस्तरीय व प्रादेशिक निवड समितीची रचना करण्यात येत आहे. यासंदर्भातील अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

MAHA PWD Recruitment 2022 – New GR

Maharashtra PWD Recruitment 2023 

भरती प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील एकत्रित मार्गदर्शक सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक ०४.५.२०२२ व दिनांक २१.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. त्यानुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या / देण्यात येणाऱ्या सूचनांनूसारच भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. पदभरती करताना शासनाने विहित केलेली कार्यपध्दती, सेवाप्रवेश नियम, सर्व प्रकारचे आरक्षण, बिंदूनामावली यासंदर्भातील नियम व आदेश विचारात घेऊनच पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दिल्याप्रमाणे वेळोवेळी शासनाची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक राहील.

GR डाउनलोड करा 

Goa University Recruitment 2023

Goa University Recruitment 2023 updates is given here for teaching and non-teaching posts. Goa University has been struggling to fill the posts of professors for the last several years and vacancies are being filled on contractual basis. Vacancies in teaching posts have increased from 35% in 2015 to nearly 50% in 2019. Two waves of the Covid-19 pandemic also halted the recruitment process. Currently Goa University has 148 vacancies for teaching posts and another 94 vacancies for non-teaching posts. According to the answer tabled in the assembly, the maximum number of 74 posts for assistant professor, 45 posts for associate professor, 25 posts for professors and four posts for senior professors are yet to be filled.

However, the university managed to fill the vacancies once the Covid-19 wave subsided. But as the courses are expanding, the vacancies of professors have increased again. During the previous recruitment process, several groups protested Goa University’s attempt to waive the residency requirement for some faculty posts. However, the state government has given concessions on domicile.

गोवा विद्यापीठात अध्यापक पदांसाठी एवढ्या जागा रिक्त; यामुळे थांबली होती भरती प्रक्रिया

 1. गोवा विद्यापीठात अध्यापक पदांची 148 रिक्त पदे रिक्त आहेत, तसेच शिक्षकेतर पदांमधील आणखी 94 रिक्त जागा सुद्धा रिक्त आहेत. विधानसभेत मांडलेल्या उत्तरानुसार सहायक प्राध्यापक पदासाठी सर्वाधिक 74, सहयोगी प्राध्यापकाची 45 पदे, प्राध्यापकांची 25 पदे आणि वरिष्ठ प्राध्यापकांची चार पदे भरणे बाकी आहे.
 2. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर, गोवा विद्यापीठाने 2014 ते 2022 या कालावधीत सेवानिवृत्तीचे वय गाठलेल्या 18 कर्मचाऱ्यांना सेवा मुदतवाढ दिली आहे.
 3. “शैक्षणिक आणि शिक्षकेतर पदांची कमतरता लक्षात घेता, विद्यापीठात सध्याच्या रिक्त पदांवर कर्मचारी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने, अध्यापन आणि प्रशासनावर परिणाम होऊ नये म्हणून, मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
 4. गोवा विद्यापीठात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी धडपड सुरू असून कंत्राटी पद्धतीने रिक्त जागा भरण्यात येत आहे. अध्यापन पदांवरील रिक्त पदे 2015 मध्ये 35% वरून 2019 मध्ये जवळपास 50% पर्यंत वाढली आहेत. कोविड-19 महामारीच्या दोन लहरींमुळे भरती प्रक्रिया देखील थांबली.
 5. तथापि, एकदा कोविड-19 लाटा ओसरल्यानंतर विद्यापीठाने रिक्त पदे भरण्यास व्यवस्थापित केले. परंतु अभ्यासक्रमांचा विस्तार होत असल्याने प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा पुन्हा वाढल्या आहेत.
 6. मागील भरती प्रक्रियेदरम्यान, गोवा विद्यापीठाने काही प्राध्यापकांच्या पदांसाठी अधिवासाची आवश्यकता वगळण्याचा प्रयत्न केल्याने अनेक गटांनी विरोध केला होता. मात्र अधिवासात सवलत राज्य सरकारने दिली आहे.

Goa University Recruitment 2022:  Goa University inviting the application form from the eligible candidates for the following posts. Govt Vidyapeeth published the notification for the posts of  “Warden, PhD Fellowship, Project Associate, Library Assistant” posts. There are total 07 vacancies available for above posts. Eligible & Interested applicants apply for this posts as per the details given below in this page. Candidates follow the how to apply procedure while applying the posts. Applicant apply for the posts on or before the last date of recruitment process i.e.  21st, 22nd November & 2nd December 2022. More details of the notification, qualification, age limit, selection process and how to apply etc., given briefly below on this page.

गोवा विद्यापीठ  नि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार येथे  “वॉर्डन, पीएचडी फेलोशिप, प्रोजेक्ट असोसिएट, लायब्ररी असिस्टंट” पदांच्या एकूण 07 रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी 21, 22 नोव्हेंबर आणि 2 डिसेंबर 2022 या तारखे पर्यंत त्यांचे अर्ज दिलेल्या पत्त्यावर पाठवावे. तसेच अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

Goa University Bharti Notification 2022

Here we provide the complete details of Goa University published the recruitment notification. See the details given below, read it carefully and apply as per the instruction provided in Goa University Bharti Notification 2022.

 • Department Name : 
Goa University
 • Total Number of Vacancies : 
07 Vacancies
 • Name of Post :  
Warden, PhD Fellowship, Project Associate, Library Assistant
 • Job Location : 
 Goa
 •  Application Mode : 
Online Application
 • Last Date  :  
21st, 22nd November & 2nd December 2022.

Vacancy Details in Goa Vidyapeeth Recruitment 2022

Below is the vacancy details in Goa Vidyapeeth Recruitment 2022. Each and every Posts name and total no. of filled vacancies for that post are given briefly below:

 • Warden : 
02 Posts
 • PhD Fellowship
01 Post
 •  Project Associate :
01 Post
 • Library Assistant :
03 Posts

Qualification Details in Goa University Bharti 2022

We provide the educational qualification details in Goa Vidyapeeth Bharti 2022 below for all posts. Separate details of every posts qualification are given below. Candidates read the details given and apply as per their qualification.

 •  Warden:
Graduate in any discipline
 • PhD Fellowship
Master Degree
 • Project Associate:
M.Sc
 •    Library Assistant :
 Higher Secondary School Certificate or equivalent

 Pay Scale Details Goa Vidyapeeth Bharti 2022

Here we give the details of Pay Scale i.e. Salary of available posts in Goa Vidyapeeth Bharti 2022. Individual details of pay scale for every post are given below:

 • Library Assistant :
 –
 • Library Assistant :  
 –
 • Library Assistant :
 –
 •  

How to Apply in Goa Vidyapeeth

Step by Step details & instructions for How to apply in Goa Vidyapeeth for all post are given below. Candidates carefully read the given instruction of How to apply for posts and follow the all instruction. Check the information before submitting the form.

 • Eligible applicants to the post are need to apply online
 • Applicants need to fill the online application form by mentioning all necessary details
 • Also applicants need to upload their scan copy of photograph & signature as per the require scale
 • Complete the online applications with payment of the applications fees
 • Interested and eligible applicants can submit your application before last date
 • Last Date:  21st, 22nd November & 2nd December 2022

 Important Link of Goa University Recruitment 2022

OFFICIAL WEBSITE
PDF ADVERTISEMENT

Goa University Recruitment 2022:  Goa University inviting the application form from the eligible candidates for the following posts. Govt Vidyapeeth published the notification for the posts of “Library Assistant” posts. There are total 03 vacancies available for above posts. Eligible & Interested applicants apply for this posts as per the details given below in this page. Candidates follow the how to apply procedure while applying the posts. Applicant apply for the posts on or before the last date of recruitment process i.e. 21st November 2022. More details of the notification, qualification, age limit, selection process and how to apply etc., given briefly below on this page.

गोवा विद्यापीठ  नि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार येथे ” ग्रंथालय सहाय्यक” पदांच्या एकूण 3 रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी 21 नोव्हेंबर 2022 या तारखे पर्यंत त्यांचे अर्ज दिलेल्या पत्त्यावर पाठवावे. तसेच अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

Goa University Bharti Notification 2022

Here we provide the complete details of Goa University published the recruitment notification. See the details given below, read it carefully and apply as per the instruction provided in Goa University Bharti Notification 2022.

 • Department Name : 
Goa University
 • Total Number of Vacancies : 
03 Vacancies
 • Name of Post : 
Library Assistant
 • Job Location : 
 Goa
 •  Application Mode : 
Online Application
 • Last Date 
21st November 2022

Vacancy Details in Goa Vidyapeeth Recruitment 2022

Below is the vacancy details in Goa Vidyapeeth Recruitment 2022. Each and every Posts name and total no. of filled vacancies for that post are given briefly below:

 • Library Assistant :
03 Posts

Qualification Details in Goa University Bharti 2022

We provide the educational qualification details in Goa Vidyapeeth Bharti 2022 below for all posts. Separate details of every posts qualification are given below. Candidates read the details given and apply as per their qualification.

 • Library Assistant :
 • Higher Secondary School Certificate or equivalent
 •   Diploma in Library Science (Twoyears course after Matriculation)
 •  Knowledge of Konkani
 •  5 years Residence/Domicile
 • Certificate in Goa issued by thecompetent authority.

 Pay Scale Details Goa Vidyapeeth Bharti 2022

Here we give the details of Pay Scale i.e. Salary of available posts in Goa Vidyapeeth Bharti 2022. Individual details of pay scale for every post are given below:

 • Library Assistant :
Level -4

How to Apply in Goa Vidyapeeth

Step by Step details & instructions for How to apply in Goa Vidyapeeth for all post are given below. Candidates carefully read the given instruction of How to apply for posts and follow the all instruction. Check the information before submitting the form.

 • Eligible applicants to the post are need to apply online
 • Applicants need to fill the online application form by mentioning all necessary details
 • Also applicants need to upload their scan copy of photograph & signature as per the require scale
 • Complete the online applications with payment of the applications fees
 • Interested and eligible applicants can submit your application before last date
 • Last Date:  21st November 2022

 Important Link of Goa University Recruitment 2022

OFFICIAL WEBSITE
APPLY ONLINE
PDF ADVERTISEMENT

Goa University Recruitment 2022:  Goa University inviting the application form from the eligible candidates for the following posts. Govt Vidyapeeth published the notification for the posts of ” Research Assistant, Finance Officer, Research Fellow, Assistant Registrar” posts. There are total 5 vacancies available for above posts. Eligible & Interested applicants apply for this posts as per the details given below in this page. Candidates follow the how to apply procedure while applying the posts. Applicant apply for the posts on or before the last date of recruitment process i.e. 14th, 18th, 28th & 31st October 2022. More details of the notification, qualification, age limit, selection process and how to apply etc., given briefly below on this page.

गोवा विद्यापीठ  नि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार येथे ” रिसर्च असिस्टंट, फायनान्स ऑफिसर, रिसर्च फेलो, असिस्टंट रजिस्ट्रार” पदांच्या एकूण 5 रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी 14, 18, 28 आणि 31 ऑक्टोबर 2022 या तारखे पर्यंत त्यांचे अर्ज दिलेल्या पत्त्यावर पाठवावे. तसेच अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

Goa University Bharti Notification 2022

Here we provide the complete details of Goa University published the recruitment notification. See the details given below, read it carefully and apply as per the instruction provided in Goa University Bharti Notification 2022.

 • Department Name : 
Goa University
 • Total Number of Vacancies : 
5 Vacancies
 • Name of Post : 
Research Assistant, Finance Officer, Research Fellow, Assistant Registrar
 • Job Location : 
 Goa
 •  Application Mode : 
Online Application
 • Last Date 
14th, 18th, 28th & 31st October 2022

Vacancy Details in Goa Vidyapeeth Recruitment 2022

Below is the vacancy details in Goa Vidyapeeth Recruitment 2022. Each and every Posts name and total no. of filled vacancies for that post are given briefly below:

 • Research Assistant  :
01 Post
 • Finance Officer  :
01 Post
 • Research Fellow :
01 Post
 • Assistant Registrar :
02 Posts

Qualification Details in Goa University Bharti 2022

We provide the educational qualification details in Goa Vidyapeeth Bharti 2022 below for all posts. Separate details of every posts qualification are given below. Candidates read the details given and apply as per their qualification.

 • Research Assistant :
MSC
 • Finance Officer :
Master degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade ‘B’ in the UGCseven-point scale.
 • Research Fellow :
First class M.Sc. degree in Microbiology / Marine Microbiology /
Biotechnology / Biochemistry/ Zoology /Biological or Life Sciences.
 • Assistant Registrar :
Master’s degree with at least 55% of the marks

 Pay Scale Details Goa Vidyapeeth Bharti 2022

Here we give the details of Pay Scale i.e. Salary of available posts in Goa Vidyapeeth Bharti 2022. Individual details of pay scale for every post are given below:

 • Research Assistant
Rs. 12000/-
 • Finance Officer
Rs.7000 and above or with 8 years of service in the AGP of Rs. 8000
 • Research Fellow
Rs. 20,000/- per month
 • Assistant Registrar 
Level-10

How to Apply in Goa Vidyapeeth

Step by Step details & instructions for How to apply in Goa Vidyapeeth for all post are given below. Candidates carefully read the given instruction of How to apply for posts and follow the all instruction. Check the information before submitting the form.

 • Eligible applicants to the post are need to apply online
 • Applicants need to fill the online application form by mentioning all necessary details
 • Also applicants need to upload their scan copy of photograph & signature as per the require scale
 • Complete the online applications with payment of the applications fees
 • Interested and eligible applicants can submit your application before last date
 • Last Date:  14th, 18th, 28th & 31st October 2022

 Important Link of Goa University Recruitment 2022

OFFICIAL WEBSITE
APPLY ONLINE
PDF ADVERTISEMENT

Anganwadi Sevika Bharti 2023

Maharashtra Anganwadi Bharti 2023

The Bombay High Court has stayed the recruitment process of 20,601 Anganwadi workers in the Maharashtra state. Therefore, this process has been postponed till 17th April, 2023. Commissioner of Integrated Child Development Services Scheme Ruble Aggarwal issued the suspension order on Monday afternoon. Accordingly, all the project authorities in the state started accepting applications by issuing advertisements. However, the Anganwadi Employees’ Association had filed a petition in the Bombay High Court objecting to the revised educational qualification. His hearing was held recently and the court adjourned the recruitment till 17th April, 2023.

भरतीला स्थगिती; अंगणवाडीतील २० हजार जागा रिक्तच

राज्यातील २०,६०१ अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे १७ एप्रिल २०२३पर्यंत ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी सोमवारी दुपारी स्थगितीचे आदेश काढले. ७ फेब्रुवारी २०२३च्या पत्रानुसार नोव्हेंबर २०२२च्या अहवालानुसार रिक्त असलेल्या ४,५०९ अंगणवाडी सेविका, ६२६ मिनी अंगणवाडी सेविका आणि १५ हजार ४६६ मदतनीस अशा २० हजार ६०१ कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे ३१ मे २०२३ पर्यंत भरण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्यातील सर्व प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी जाहिराती देऊन अर्जही स्वीकारण्यास सुरुवात केली. परंतु, अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने सुधारित शैक्षणिक पात्रताबाबत आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्याची सुनावणी अलीकडेच होऊन न्यायालयाने १७ एप्रिलपर्यंत या भरतीला स्थगिती दिली. दरम्यान अंगणवाडी भरतीसाठी अर्ज भरण्याची प्रकि्या सुरु असतानाच सुधारित शैक्षणिक पात्रतेमुळे भरतीला स्थगिती दिल्याने हजारो उमेदवार हवालदिल झाले आहेत.


20 thousand Anganwadi workers in the state The recruitment process will start soon, this time the educational qualification and age limit of the candidates has also been increased. She has now passed 12th. Whereas for helper the previous qualification of 7th pass has been canceled and that too has been 12th passed. Also earlier the age limit of candidates was 21 to 30. Zilla Parishads and after this the recruitment process will be started after the number of vacancies of helpers is determined.

 1. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस मुंबई भरती – 98 जागा
 2. अंगणवाडी सोलापूर भरती 2023
 3. अंगणवाडी नाशिक भरती 2023

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वयोमर्यादेत वाढ होणार, २० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार

राज्यातील २० हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असून, यावेळी शैक्षणिक पात्रता आणि उमेदवारांच्या वयोमर्यादेतही वाढ करण्यात आली आहे. याआधी अंगणवाडी सेविकेसाठी दहावी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता होती. ती आता १२ वी उत्तीर्ण करण्यात आली आहे. तर मदतनीससाठी सातवी उत्तीर्णची आधीची पात्रता रद्द करून ती देखील १२ वी उत्तीर्ण करण्यात आली आहे. तसेच याआधी उमेदवारांची वयोमर्यादा २१ ते ३० अशी होती. यामध्येही बदल करण्यात आला आहे. नव्या नियमानुसार १८ ते ३५ वयोगटातील उमेदवारांना आता यासाठी अर्ज करता येणार आहे. विधवा महिलांना वयाच्या चाळीशीपर्यंत अर्ज करता येईल. सध्या सर्व जिल्हा परिषदांकडून मदतनीसांमधून सेविकांची पदोन्नतीने भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू असून यानंतर मदतनीसांच्या रिक्त पदांचा आकडा निश्चित झाल्यानंतर ती भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे.

बारावीच्या गुणांना मोठे महत्त्व

 1. या निवड प्रक्रियेमध्ये ज्या उमेदवारांना १२ वीला ८० टक्केहून अधिक गुण आहेत त्यांना १०० पैकी ६० गुण देण्यात येणार आहेत.
 2. ७०.०१ ते ८० टक्क्यांपर्यंतच्या उमेदवारांना ५५ तर
 3. ६०.०१ ते ७० टक्क्यांपर्यंतच्या उमेदवारांना ५० गुण देण्यात येतील.
 4. त्याखाली गुण असणाऱ्यांना ४५, ४० आणि ४० टक्केहून कमी गुण असणाऱ्या सरासरी ३५ गुण देण्यात येणार आहेत.
 5. पदवीधर आणि त्यातूनही अधिक शिक्षण घेतले असल्यास त्यांना वाढीव गुण देण्यात येणार आहेत.

यांनाही अधिक गुण

 • विधवा आणि अनाथ, अनुसूचित जाती जमाती यांना १० गुण,
 • इतर मागास, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, विशेष मागास प्रवर्ग आणि सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविका म्हणून कमीत कमी २ वर्षांचा अनुभव असल्यास प्रत्येकी ५ गुण जादा देण्यात येणार आहेत.

मोबाइल नीट वापरता यावा

 • आता अंगणवाड्यांसंबंधित सर्व अहवाल, शालेय पोषण आहार वाटप, मुलामुलींच्या वजनांची नोंद ही सर्व कामे मोबाइलवरच करावी लागतात.
 • त्यामुळे ॲन्ड्रॉईड मोबाइल सुलभपणे वापरता येणाऱ्या उमेदवारांची आवश्यकता असल्याने शैक्षणिक पात्रता १० वी व सातवीवरून १२वी करण्यात आली आहे.

20 हजार महिलांना मिळणार अंगणवाडीत नोकऱ्या

Posts are vacant in Anganwadis since 2017. Since then, a total of 20 thousand posts will be filled till 31st May. The orders have been given to fill the posts of Anganwadi Sevika, Anganwadi Helpers (Madatnis), Mini Anganwadi Sevika this year. These orders were given by Integrated Child Development Commissioner Ruble Aggarwal. Primary and pre-primary education will be given special importance in the new National Education Policy. Therefore, the vacancies in all Anganwadis in Maharashtra will be filled. New Anganwadis will be opened in revenue villages where there is no Anganwadi. For this, as many as 20 thousand 601 old vacancies are going to be filled. Read the complete details given below on this page and keep visit us.

Anganwadi Bharti 2023 for 20,000 posts

Anganwadi Sevika Bharti 2023 Vacancy Details

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना या केंद्राकडून पुरस्कार प्राप्त योजनेतून महाराष्ट्र राज्यात अंगणवाड्यात या चालवल्या जातात. त्यामुळे त्यांचे ग्रामीण भागात शैक्षणिकदृष्ट्या महत्त्व अधिक आहे. 2020 साली नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविले गेले आहे त्यामुळे आता अंगणवाड्यांचा विकास करण्यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार लक्ष घालताना दिसत आहे त्याच पार्श्वभुमीवर आता अंगणवाडी येथे 20 हजार 601 जूनी रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात अंगणवाड्यांची संख्या आता हळूहळू वाढू लागली आहे त्यामुळे ग्रामीण भागात शिक्षण क्षेत्रात यामुळे बदल आले आहेत आणि त्यासोबतच रोजगारालाही चांलना मिळाली आहे. त्यामुळे आता अंगणवाडीत सेविकांची भरती सुरू करण्यात आली आहे. या हजारो रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.

 1. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व दिले जाणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व अंगणवाड्यांमधील रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. ज्या महसुली गावात अंगणवाडी नाही तेथे नवीन अंगणवाडी उघडली जाणार आहे. त्यासाठी तब्बल २० हजार ६०१ जुनी रिक्त पदे भरली जाणार आहेत.
 2. तसेच नव्याने सुरू होणाऱ्या अंगणवाड्यांमध्येही खेड्यातील शिक्षित महिलांना नोकऱ्या मिळणार आहेत. ‘एकात्मिक बालविकास सेवा योजना’ या केंद्र पुरस्कृत योजनेतून महाराष्ट्रात अंगणवाड्या चालविल्या जातात. त्यामुळे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अमलात आणताना या सर्व अंगणवाड्या अपडेट करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळेच २०१७ पासून रिक्त असलेली २० हजार पदे भरण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. येत्या ३१ मेपूर्वी अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविका यांची पदे भरण्याचे निर्देश एकात्मिक बालविकास आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी सर्व जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.
 3. महाराष्ट्रात दोन लाख पदांना मंजुरी – महाराष्ट्रात ९७ हजार ४७५ अंगणवाडी सेविका तर १३ हजार ११ मिनी अंगणवाडी सेविका आणि ९७ हजार ४७५ अंगणवाडी मदतनीस अशी २ लाख ७ हजार ९६१ पदे मंजूर आहेत. यापैकी २० हजार ६०१ पदे रिक्त आहेत. नोव्हेंबर २०२२ च्या मासिक प्रगती अहवालानुसार अंगणवाडी सेविकांची ४ हजार ५०९, मिनी अंगणवाडी सेविकांची ६२६ आणि अंगणवाडी मदतनीसांची १५ हजार ४६६ अशी एकूण २० हजार ६०१ पदे रिक्त आहेत. ती ३१ मेपर्यंत भरण्याचे निर्देश आहेत.
 4. अंगणवाडी सेविकांचा बांगडी मोर्चा – गेल्या काही दिवसांपासून अंगणवाडी सेविका आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात आंदोलने करत असून, सोलापुरात सलग दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मानधनवाढीच्या मागणीसाठी बांगडी मोर्चा काढला. या अनोख्या मोर्चाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. यापूर्वीही सोलापुरातील या अंगणवाडी सेविकांनी चटणी-भाकरी मोर्चा काढला होता.

Maharashtra Anganwadi Bharti 2023

 Maharashtra Anganwadi Bharti 2023: The recruitment process for 32,000 maids and helpers posts in one lakh and ten thousand Anganwadis in the state including Solapur has started now. After the promotion, all the procedures will be completed before 31st March. Now it is mandatory for female candidates to have at least 12th pass for recruitment. Candidates aged 18 to 35 can apply for the recruitment. 40 age requirement for widows

सोलापूरसह राज्यातील एक लाख दहा हजार अंगणवाड्यांमध्ये ३२ हजार सेविका व मदतनीस पदांची भरती प्रक्रिया आता सुरु झाली आहे. पदोन्नतीनंतर ३१ मार्चपूर्वी सर्वच प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. आता भरतीसाठी महिला उमेदवार किमान बारावी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. १८ ते ३५ वयोगटातील उमेदवारांना भरतीसाठी अर्ज करता येतील. विधवांसाठी ४० वयाची अट आहे.

Maharashtra Anganwadi Recruitment 2023

 • अंगणवाड्यांमधील मदतनीस किंवा सेविका पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या महिलेला दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यास त्यांना अर्ज करता येणार नाही. त्यासाठी छोट्या कुटुंबाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असणार आहे. दरम्यान, मराठी भाषेशिवाय त्या उमेदवारास उर्दू, हिंदी, गोड, कोकणी, पावरी, कन्नड, कोरकू, तेलगू, भिल्लोरी, बंजारा यापैकी किमान एक भाषा यायला हवी.
 • दरम्यान, उमेदवारांच्या गुणवत्ता यादीची पडताळणी जिल्ह्याचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बालविकास) व शहरातील उपायुक्त करतील. उमेदवारांची अंतिम निवड करण्यापूर्वी गुणवत्ता पडताळणी समितीकडून त्या नावांची खातरजमा केली जाईल. त्या समितीत दुसऱ्या तालुक्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्पातील एक कर्मचारी, एक पर्यवेक्षिका किंवा मुख्यसेविका आणि इतर प्रकल्पातील एक कर्मचारी नेमले जातील. भरतीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महापालिका क्षेत्रात महिला व बालविकासचे उपायुक्त यांचा वॉच असणार आहे.

भरतीसाठी १०० गुणांचे समीकरण

इयत्ता बारावीमध्ये ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण असल्यास भरतीसाठी संबंधित महिलेला ६० गुण मिळतील. ७० ते ८० टक्क्यांसाठी ५५ गुण तर ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत ५० गुण आणि ५० ते ६० टक्क्यांसाठी ४५ गुण, तर ४० ते ५० टक्क्यांसाठी ४० गुण दिले जाणार आहेत. पदवीधर उमेदवारासाठी ८० टक्क्यांसाठी अतिरिक्त पाच गुण आणि त्यानंतर प्रत्येक दहा टक्क्यांसाठी (७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत चार गुण, ६० ते ७० टक्क्यांसाठी तीन गुण असे) एक गुण कमी होणार आहे.

पदव्युत्तर शिक्षण, डीएड, बी-एड आणि ’एम-एसआयटी’ अशा प्रत्येक पदवीसाठी दोन गुण अतिरिक्त मिळणार आहेत. त्यानंतर विधवा, अनाथ आणि अनुसूचित जाती-जमातीतील उमेदवाराला प्रत्येकी दहा गुण जास्त मिळतील. यापूर्वीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव असल्यास आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास, भटक्या जाती-जमाती, ओबीसी उमेदवारांना प्रत्येकी पाच गुण जास्त मिळतील.

निवडी संदर्भातील ठळक बाबी

 • एकापेक्षा अधिक उमेदवारांना सारखेच गुण मिळाल्यास सर्वाधिक शिक्षण झालेल्यांची होईल निवड
 • शैक्षणिक पात्रता समान असल्यास जास्त वय असलेल्या महिला उमेदवाराला मिळणार संधी
 • शैक्षणिक पात्रता, वय अशा सर्वच बाबींमध्ये साम्य असल्यास चिठ्ठीद्वारे होईल उमेदवाराची निवड
 • ३० दिवसांत प्राप्त हरकती किंवा आक्षेप प्राप्त झाल्यास निवड यादीतील उमेदवारांची होणार फेरपडताळणी
 • बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे तालुक्यातील उमेदवारांच्या अंतिम निवडीचे अधिकार; प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध होणार

Anganwadi Sevika Bharti 2023

Anganwadi Sevika Bharti 2023 Application Form : In the next 8 days, the recruitment process of 20,000 Anganwadi Sevika will be started in the Maharashtra. Around 20,400 posts are going to be recruited in various Anganwadis in Maharashtra. 12th pass instead of 10th will be the requirement for Servika. Taluka Child Development Project Officers will have the right to make the final selection of helpers and workers. The recruitment process will start in 8 days so the candidates keep practicing and visit our site regular for further updates.

महाराष्ट्र अंगणवाडी भरती फॉर्म २०२३ राज्यातील अंगणवाड्यांमध्ये जवळपास २० हजार ४०० पदांची भरती केली जाणार आहे. सेविकासाठी आता दहावीऐवजी बारावी उत्तीर्णची अट असणार आहे. मदतनीस व सेविकांची अंतिम निवड करण्याचा अधिकार तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनाच असणार आहे. आठ दिवसांत भरती प्रक्रियेला सुरवात होणार आहे.

Anganwadi Recruitment 2023 Application form

 • प्रत्येक गावांमधील एक ते सहा वर्षांपर्यंतच्या चिमुकल्यांना शाळेची गोडी निर्माण व्हावी, अक्षर, अंक ओळख व्हावी या उद्देशाने अंगणवाड्या सुरु करण्यात आहेत. राज्यात एक लाख दहा हजारांपर्यंत अंगणवाड्या असून आणखी वाढीव अंगणवाड्यांचा प्रस्ताव आहे.
 • अंगणवाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने राज्य सरकारने ९ जानेवारीला पदभरतीला मान्यता दिली आहे. पण, केंद्र सरकारच्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार सेविकांसाठी शैक्षणिक पात्रता दहावीऐवजी बारावी करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय तयार झाला असून त्याला अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर तात्काळ भरतीला सुरवात होणार आहे.
 • साधारणत: पुढील ८ दिवसांत भरती प्रक्रिया सुरु होईल. इच्छुक उमेदवारांना तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प कार्यालयात अर्ज करावे लागतील. त्यानंतर अर्जांची छाननी होऊन निकषांनुसार पात्र उमेदवारांची निवड केली जाईल. तत्पूर्वी, मदतनीस महिलांना सेविका म्हणून पदोन्नती दिली जाणार असून त्याच्या याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राज्यभरात १४८ पर्यवेक्षिकांची देखील भरती केली जाणार आहे.

Vacancy Details of Anganwadi in Solapur

जिल्ह्यात साडेसहाशे जागांची भरती

सोलापूर जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये ४२५ मदतनीस व २२५ सेविकांची पदे रिक्त आहेत. महापालिकाअंतर्गत दोन, नगरपालिकांमध्ये प्रत्येकी एक आणि ग्रामीणसाठी प्रत्येक तालुक्यात एक बालविकास प्रकल्प अधिकारी आहेत. त्यांच्या माध्यमातून आता रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. या भरतीत उच्चशिक्षित तरूणी, महिला अर्ज करतील. अध्यापनाचा अनुभव असलेल्यांचाही समावेश असणार आहे. त्यामुळे या पदभरतीत कोणतीही वशिलेबाजी चालणार नाही, असे महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Selection Process of Anganwadi Bharti 2023

निवडीची अशी असेल प्रक्रिया

 • अर्जदारांची यादी ग्रामपंचायतीत प्रसिद्ध होणार; सेविकांसाठी बारावी तर मदतनीससाठी सातवी उत्तीर्णची पात्रता
 • तालुक्याच्या बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे उमदवाराने अर्ज करायचा
 • अर्जासोबत शैक्षणिक पात्रता, अनुभव प्रमाणपत्र, जन्म दाखला अशी कागदपत्रे अर्जासोबत असावीत
 • शैक्षणिक पात्रता सारखीच असल्यास अध्यापनाचा अनुभव पाहिला जाईल.
 • सर्वच उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता सारखी व अनुभवही नसेल तर जास्त वय असलेल्यास प्राधान्य असेल.
 • शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, वय सर्व बाबी सारख्या असल्यास लॉटरी पद्धतीने उमेदवार निवडला जाईल.
 • बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी निवड केलेल्यांची व प्राप्त अर्जदारांची यादी शेजारील तालुक्यातील अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी हाईल.

Anganwadi Sevika Bharti 2023 Application form

 1. राज्य शासनाने २६ जानेवारीनंतर २० हजार अंगणवाडी सेविकांची भरतीप्रक्रिया सुरू होईल, असे जाहीर केले आहे. या वेळी पदभरतीसाठी बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण असल्याची अट निश्चित करण्यात आली आहे.
 2. केंद्र सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयातर्फे मिशन पोषण २.०, मिशन शक्ती आणि मिशन वात्सल्य हे तीन महत्वपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत. राज्यात कोरोना महामारीनंतर आजतागायत अंगणवाडी सेविकांची भरतीप्रक्रिया झालेली नाही. वेगवेगळ्या कारणांनी अनेक अंगणवाड्यांमधील पदे रिक्त आहे. त्यामुळे मिशन पोषण २.०, मिशन शक्ती आणि मिशन वात्सल्य या तीन योजना महाराष्ट्रात प्रभावीपणे राबवण्यात अडचणी येत आहेत. ही त्रुटी लक्षात घेऊन पहिल्या टप्प्यात २० हजार अंगणवाडी सेविकांची पदभरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
 3. मिशन पोषण २.० या उपक्रमामध्ये केंद्र सरकारने पोषण ट्रॅकर हे ॲप विकसित केले आहे. या ॲपवर दररोजच्या पोषण आहाराची माहिती टाकणे बंधनकारक आहे. हे ॲप इंग्रजीत असल्याने अनेक अंगणवाडी सेविकांकडून पोषण ट्रॅकर ॲप मराठीत करण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर अंगणवाडी सेविका पद भरतीप्रक्रियेत शैक्षणिक पात्रतेचा निकष बदलण्यात आला आहे. १०वी उत्तीर्णऐवजी किमान १२वी उत्तीर्ण अशी शैक्षणिक पात्रता करण्यात आली आहे.
 4. या संबंधीचा शासननिर्णय प्रसिद्ध झाल्यानंतर भरतीप्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
  विश्वसनीय माहितीनुसार २६ जानेवारीनंतर भरतीप्रक्रिया सुरू होईल. पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवणे, उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करून त्याबाबत हरकती मागवणे यासाठी किमान महिनाभराचा कालावधी लागेल. त्यानंतर विधवा, जात संवर्ग, पूर्वीचा अनुभव आणि शैक्षणिक पात्रता या सर्वांचा विचार करून पात्र उमेदवारांची निवड केली जाईल

अंगणवाडी सेविकांसाठी १२वी उत्तीर्णची अट- Anganwadi Sevika Bharti 2023

राज्यातील एक लाख १० हजार अंगणवाड्यांमध्ये आता राज्य सरकारच्या माध्यमातून २० हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पोषण २.०’अंतर्गत आता पदभरतीसाठी दहावी नव्हे तर बारावी उत्तीर्ण महिलांनाच संधी मिळणार आहे. मदतनीस पदासाठी सातवी उत्तीर्णची अट कायम राहणार आहे. २६ जानेवारीनंतर भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे.

Anganwadi Sevika Bharti 2023

अंगणवाडी सेविकांना दुहेरी आनंद, २० हजार पदे भरण्यासोबत मानधनही दुप्पट?

राज्यात लवकरच २० हजार अंगणवाडी सेविकांची भरती करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच केली होती. यापाठोपाठ अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात दुप्पट वाढ, नवे मोबाइल, जागेच्या भाड्याच्या तुटपुंज्या रकमेमध्ये बदल, अंगणवाड्यांची संख्या वाढवणे यासारख्या बदलांबाबतही राज्य सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली आहे. अंगणवाडी सेविकांना लवकरच नवे मोबाइल देण्यासाठी १२५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचेही सांगण्यात आले

चिमुकल्यांसाठी शाळेची गोडी लावणारी संस्कार केंद्र आणि गरोदर मातांच्या आरोग्याची काळजी घेणारे आरोग्य केंद्र या दुहेरी भूमिकेत असणाऱ्या गावोगावच्या अंगणवाड्यात असणाऱ्या रिक्त पदांचा प्रश्न आता सुटू शकणार आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्यासाठी वित्त विभागाने आज (ता. १०) मान्यता दिली. यामुळे रिक्त असलेली पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने विस्कळित झालेल्या कामकाजाला पुन्हा गती येणार आहे.

Asha Sevika Bharti- साडेपाच हजार आशा सेविकांची नियुक्ती होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

Maharashtra Anganwadi Sevika Bharti 2023 and Madatnis Bharti 2023

 • गावोगावी बालकांसह महिलांच्या दृष्टीने अंगणवाडीचे कार्य आजही महत्त्वपूर्ण व मोलाचे ठरत आहे. त्यातच जिल्ह्यात तब्बल आजारावर पदे रिक्त असल्याने अंगणवाड्यांच्या कामकाजाला नक्कीच विस्कळितपणा आला असल्याने जिल्हा परिषदेने व लोकप्रतिनिधींनी देखील वेळोवेळी ही रिक्त पदे भरण्याची मागणी केली होती. ‘सकाळ’ ने देखील वेळोवेळी या प्रश्न आवाज उठविला आहे.
 • वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविकांच्या १७९, मदतनीसांच्या ७३८ तर मिनी अंगणवाडी सेविकांच्या २२ जागा रिक्त होत्या. यात नव्याने भर पडली असून एकट्या येवला तालुक्यात दोन्ही प्रकल्पांची प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह ९९ पदे रिक्त आहेत. यामुळे जिल्ह्यात कामकाजात विस्कळितपणा येऊन कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा मोठा ताण पडत आहे.
 • अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे प्रश्‍न वर्षोनुवर्षे पासून कायम असल्याचे चित्र आहे. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे आहे, त्या सेविका व मदतनिसांवर कामाचा ताण येत आहे. आपले काम पाहून शेजारच्या अंगणवाडीची जबाबदारी सांभाळण्याची वेळ अनेकांवर येत असल्याने साहजिकच विस्कळितपणा वाढत असल्याचे दिसते. यामुळे रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची मागणी सर्व स्तरातून होत होती.
 • आज वित्त विभागाने सेविका,मिनी सेविका व मदतनिसांची मंजूर पदांच्या संकेत रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी काही जिल्ह्यात ही पदे ५० टक्के प्रमाणात भरली होती. मात्र तरीही मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने योजनांच्या अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम जाणवत होता. त्यामुळे रिक्त असलेली २० हजार १८३ पदे भरण्यास आजच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता मिळाली आहे.
 • भरती प्रक्रियेच्या वेगळ्यावेगळ्या निकषानुसार ही पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली असून भविष्यात मंजूर पदसंख्येच्या प्रमाणात रिक्त होणारी सर्व पदे भरण्याची प्रक्रिया नियमितपणे चालू ठेवावी, असे आदेश देखील शासनाने दिल्याने यापुढे रिक्त होणारी पदे वेळेत भरली जातील, अशी अपेक्षा वाढली आहे.
 • रिक्त अधिकाऱ्यांचे काय? – गाव पातळीवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांची पदे भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र आजही अनेक पंचायत समितीतील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांसह पर्यवेक्षिका, लिपिक व इतर कर्मचाऱ्यांची पदे ही मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. यामुळे साहजिकच तालुका पातळीवरून काम करण्यास मर्यादा पडतात.त्यामुळे अधिकाऱ्यांची पदेही त्वरित भरावीत अशी मागणी हे होत आहे.

अंगणवाडी सेविका भरती महाराष्ट्र 20223 Details

Anganwadi Sevika Bharti 2022 Latest news : According to Women and Child Welfare Minister Yashomati Thakur, the salaries of Anganwadi workers and Ashasevikas will be increased soon, and insurance and pension schemes for Anganwadi workers and Ashasevikas are also being planned. So women will be empowered. She said that Mahavikas Aghadi government is working on this. Read the below given details carefully. 

महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सांगितल्या प्रमाणे अंगणवाडी सेविका आणि आशासेविका याची पगारवाढ लवकरच होणार आहे, तसेच अंगणवाडी सेविका आणि आशासेविका यांच्या साठी विमायोजना आणि पेन्शन योजना याचेही नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे महिला सबलीकरण होईल. महाविकास आघाडी सरकार यावर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Anganwadi Functions

 1. The word Anganwadi means “courtyard shelter” in Indian languages. They were started by the Indian government in 1975 as part of the Integrated Child Development Services program to combat child hunger and malnutrition.
 2. Maharashtra houses 108005 Anganwadi / Mini Anganwadi Centres. With more than 550+ ICDS projects being operational, the work force comprising of over 4000 supervisors and around 2 Lakh Anganwadi Workers / helpers and Mini-Anganwadi Workers drive the entire ICDS machinery starting from grass root level.
 3. Anganwadis are the focal point for implementation of all the health, nutrition and early learning initiatives under ICDS.

Below table provide the details of beneficiaries and service details.

Sr.No Beneficiaries Services
1 Expectant & Nursing Mothers, adolescent girls 11 to 18 years.
 1. Health Check-up
 2. Immunization of expectant mother against tetanus
 3. Referral services
 4. Supplementary Nutrition
 5. Nutrition & Health Education
2 Other Women 15 to 45 years
 1. Nutrition & Health Education
3 Children Below 1 year of age
 1. Supplementary Nutrition
 2. Immunization
 3. Health Check-up
 4. Referral Services
4 Children between 1 & 3 years of age
 1. Supplementary Nutrition
 2. Immunization
 3. Health Check Up
 4. Referral Services
5 Children between 3 & 6 years of age
 1. Supplementary Nutrition
 2. Immunization
 3. Health Check Up
 4. Referral Services
 5. Non-formal pre-school education
अंगणवाडीची कार्ये

 1. भारतीय भाषांमध्ये अंगणवाडी शब्दाचा अर्थ “अंगणामधील निवारा” असा आहे. अंगणवाड्या भारत सरकारने १९७५ साली एकात्मिक बाल विकास सेवा अंतर्गत चालू केल्या आणि त्याचा उद्देश बालकांमधील कुपोषणाशी लढणे हा होता.
 2. महाराष्ट्र राज्यात १०८००५ अंगणवाड्या/ मिनी अंगणवाडी केंद्रे आहेत. राज्यात ५५० पेक्षा जास्त एकात्मिक बाल विकास सेवा प्रकल्प चालू आहेत, ज्यामध्ये ४००० वर पर्यवेक्षक आणि अंदाजे २ लक्ष अंगणवाडी कर्मचारी/ मदतनीस आणि छोट्या अंगणवाडीमधील कर्मचारी कार्यरत आहेत आणि ते संपुर्ण आईसीडीएस प्रकल्प निम्नस्तरापासून चालवत आहेत.
 3. आईसीडीएसअंतर्गत अंगणवाडी हे सर्व आरोग्य, पोषण आणि शिक्षण विषयक योजनांचे मध्यवर्ती केंद्र आहे. खालील तक्त्यामध्ये लाभार्थी आणि उपलब्ध सेवा यांची माहिती दिली आहे
अ.क्र. लाभार्थी उपलब्ध सेवा
गरोदर आणि उपचार चालू असलेल्या माता, किशोरवयीन ११ ते १८ वयोगटातील मुली.
 1. आरोग्य तपासणी
 2. गरोदरमहिलांचे धनुर्वातविरोधी लसीकरण
 3. संदर्भ सेवा
 4. पुरक पोषण आहार
 5. पोषण आणि आरोग्य शिक्षण
अन्य महिला वयोगट १५ ते ४५ वर्षे
 1. पोषण आणि आरोग्य शिक्षण
१ वर्ष वयाखालील बालके
 1. पुरक पोषण आहार
 2. लसीकरण
 3. आरोग्य तपासणी
 4. संदर्भ सेवा
१ ते ३ वयोगटातील बालके
 1. पुरक पोषण आहार
 2. लसीकरण
 3. आरोग्य तपासणी
 4. संदर्भ सेवा
३ ते ६ वयोगटातील बालके
 1. पुरक पोषण आहार
 2. लसीकरण
 3. आरोग्य तपासणी
 4. संदर्भ सेवा
 5. अनौपचारिक पूर्वशालेय शिक्षण

अंगणवाडी मानधन 2022 डिटेल्स

अंगणवाडी भरती साठी लागणारी कागदपत्रे

Anganwadi Sevika Bharti 2022 Age limit increase

Age limit of candidates has been increased to 32 after two years. The Women and Child Development Department of Zilla Parishad will soon start the recruitment process for the vacant posts of Anganwadi Workers, Mini Workers and Helpers.

अंगणवाडी सेविका भरती वयोमर्यादेत वाढ

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे लवकरच अंगणवाडी सेविका, मिनी सेविका व मदतनीस यांच्या रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी उमेदवारांची वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवून 32 करण्यात आली आहे. याविषयी महिला व बालकल्याण समिती सभापती अश्विनी आहेर यांनी 6 मे 2021 रोजी राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री अ‍ॅड.यशोमती ठाकूर यांना यासंदर्भात निवेदन दिले होते.

अंगणवाडी सेविका,मिनी सेविका, मदतनीस पदावर भरतीसाठी वयोमर्यादा २१ ते ३० वर्षे अशी आहे. आदिवासी ग्रामीण भागात अनेक विधवा, परितक्ता महिलांचे वयोमान ३० वर्षापेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आलेले आहे. नोकरीच्या संधीपासून वंचित राहतात. नाशिक जिल्ह्यातही अंगणवाडी सेविका, मिनी सेविका व मदतनीस रिक्तपदाची भरती प्रक्रिया राबविणेबाबत कार्यवाही प्रस्तावित आहे. ही भरती प्रक्रिया सुरु करण्यापूर्वी सरळसेवा नियुक्तीच्या वयोमर्यादामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी सभापती अश्विनी आहेर यांनी केली होती. त्यानुसार 23 जून 21 रोजी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त इंद्रा मालो यांनी वयोमर्यादेत 2 वर्षे वाढ केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना न्याय मिळेल, असे सभापती आहेर यांनी सांगितले.


Maha TAIT Exam 2023

Maha TAIT Exam Results

Maha TAIT Exam Results: The result of ‘Teacher Aptitude and Intelligence Test 2022’ (TET) which was conducted for the recruitment of teachers through the computerized system of Pavitra in all the local bodies and private management schools of the state has been announced. Applicants who applied for these posts may check their exam results from the given link.

राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पवित्र या संगणकीय प्रणालीद्वारे शिक्षक भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी २०२२’ (टेट) या परीक्षेचा निकाल शुक्रवारी रात्री जाहीर करण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे २२ फेब्रुवारी ते ३ मार्च या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने टेट परीक्षा घेण्यात आली. राज्य परीक्षा परिषदेने दोन लाख १६ हजार ४८३  उमेदवारांचा निकाल शुक्रवारी ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर केला आहे. या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार, याबाबत राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर आदल्या दिवशी माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळपासूनच उमेदवार निकालाच्या प्रतीक्षेत होते.

मात्र, संध्याकाळ झाली तरीही निकाल जाहीर न झाल्याने उमेदवार काहीसे हताश झाले होते. दरम्यान परीक्षा परिषदेने शुक्रवारी रात्री आठच्या सुमारास निकाल जाहीर केला. या परीक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या उमेदवारांची गुण यादी परीक्षा परिषदेच्या ‘www.mscepune.in’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

TAIT 2022 Results & Eligible Candidates Lists

 1. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) – 2022 – निकाल पास विद्यार्थ्यांची यादी
 2. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) – 2022 – निकाल – Part 1
 3. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) – 2022 – निकाल – Part 2
 4. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) – 2022 – निकाल – Part 3
 5. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) – 2022 – निकाल – Part 4
 6. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) – 2022 – निकाल – Part 5
 7. शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) – 2022 – निकाल – Part 6

Aptitude and intelligence test will be conducted by the state examination council for teacher recruitment process through sacred system in the state. 2 lakh 40 thousand candidates have registered for this exam. The posts of teachers are largely vacant in the state. Therefore, the candidates from all over the state were demanding to implement the teacher recruitment process

Maha TAIT 2023 राज्यात पवित्र प्रणालीद्वारे शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी २ लाख ४० हजार उमेदवारांनी नोंदणी केल्याची माहिती राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त शैलजा दराडे यांनी दिली.

राज्यात शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांकडून करण्यात येत होती. त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त शासनातील विविध विभागातील रिक्त पदांवर मेगा भरतीची घोषणा करण्यात आली. त्यात शिक्षकांच्या पदांचाही समावेश आहे. शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेसाठी अभियोग्यता आणि बुद्धिंमापन चाचणी घेतली जाणार आहे. २०१७मध्ये झालेल्या अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणीनंतर गेल्या पाच वर्षांत ही परीक्षाच झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर २२ फेब्रुवारी ते ३ मार्च या कालावधीत अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणी परीक्षा परिषदेतर्फे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसासाठी नोंदणी करण्याची मुदत रविवारी संपली.


Maha TAIT Exam 2023

Maha TAIT Exam 2022: The state government has announced conduct aptitude test for teacher recruitment in the state. The exam will be held on 22nd March 2023. Interested and Eligible applicants need to submit online application form through the given lin. The closing date for submission of online application form is 8th Feb 2023 12th Feb 2023 Date Extended. Read More details are given below.

TEACHERS APTITUDE AND INTELLIGENCE TEST (TAIT) -2022
Important Events Dates
Commencement of on-line registration of application 31/01/2023
Closure of registration of application 12/02/2023
Closure for editing application details 12/02/2023
Last date for printing your application 23/02/2023
Online Fee Payment 31/01/2023 to 12/02/2

TET परीक्षा फेब्रुवारी अखेरीस; १० हजार केंद्रांवर होणार परीक्षा

शिक्षक भरती 2023 आवश्यक टीईटी परिक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू

 महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पवित्र या संगणकीय प्रणालीव्दारे शिक्षक भरती करीता ‘शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) – २०२२’ या परीक्षेचे ऑनलाईन पध्दतीने आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम तिथी ८ फेब्रुवारी २०२३  12 फेब्रुवारी २०२३ आहे.. “शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) २०२२” चे आयोजन ऑनलाईन पध्दतीने दिनांक २२/०२/२०२३ पासून करण्यात येणार आहे.

 राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शाळा व उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांमध्ये सद्यस्थितीत ६७ हजारांवर पदे रिक्त आहेत. त्यातील ३४ हजार पदभरती जूनपूर्वी होणार आहे. तत्पूर्वी, परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून ऑनलाइन ‘टेट’ घेतली जाणार आहे. पण, १५ दिवसांपूर्वीच निश्चित झालेले परीक्षेचे वेळापत्रक पदवीधर व शिक्षक आमदार निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे लांबणीवर पडले आहे. ३१ जानेवारीला वेळापत्रक जाहीर होऊन फेब्रुवारीअखेरीस परीक्षा सुरु होईल.

 •  परीक्षेचे माध्यम, अभ्यासक्रम, पात्रता, अर्ज करण्याची कार्यपध्दती व कालावधी याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
 •  अर्ज भरताना परिक्षार्थीनी इयत्ता १० वी इयत्ता १२ वी, पदविका, पदवी इ. शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता तसेच दिव्यांगत्व, राखीव प्रवर्गाचे असल्यास त्याबाबतची माहिती मूळ प्रमाणपत्रावरूनच भरावी. स्कॅन केलेला अद्ययावत रंगीत फोटो, स्वाक्षरी, डाव्या हाताच्या अंगठयाची निशाणी व स्व- हस्ताक्षरातील प्रतिज्ञापत्र ऑनलाईन आवेदनपत्रात अपलोड करणे आवश्यक आहे
 •  सदर परीक्षेस व पुढील कार्यवाहीसाठी उमेदवारांशी SMS, Email व्दारे संपर्क होऊ शकतो. त्यामुळे उमेदवारांनी स्वतः चा भ्रमणध्वनी क्रमांक व Email ID अचूक द्यावा.

 उमेदवारांची पात्रता – Educational Criteria For TAIT Exam 2023

 •  १ भारतीय नागरीकत्व
 • २ वयोमर्यादेबाबत शासन वेळोवेळी शासन निर्णयाव्दारे विहित करील, अशी वयोमर्यादा शिक्षण सेवकांना/शिक्षकांना लागू होईल.
 • ३ शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हताः शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१८/प्र.क्र.३९७ / टीएनटी-१, दि. ०७ फेब्रुवारी २०१९, शासन शुध्दीपत्रक २५ फेब्रुवारी २०१९, १६ मे २०१९, १२ जून २०१९ तसेच शासनाचे वेळोवेळीच्या आदेशानुसार अर्हताप्राप्त उमेदवार सदर परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र असतील.
 • प्रस्तुत जाहीरातीस अनुसरून अर्ज सादर करण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकास संबंधित शैक्षणिक व व्यावसायिक अनुषंगिक अर्हता धारण करणे आवश्यक आहे.
 • शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०६ / टीएनटी-०१, दि. १०/ ११ / २०२२ अनुसार उमेदवारास प्रत्येक वेळी नव्याने होणान्या शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणीस प्रविष्ठ होणे अनिवार्य राहील. उमेदवाराचे त्यापूर्वीच्या चाचणीतील गुण नवीन चाचणीचा अंतिम निकाल प्रसिध्द झाल्यानंतर नव्याने येणाऱ्या जाहिरातीसाठी विचारात घेतले जाणार नाहीत.

MAHA TAIT Apply Online

Candidates can apply for the MAHA TAIT between 31st January 2023 to 8th February 2023 through online mode. The steps to apply for the Maharashtra TAIT have been shared below.

Direct Link to Apply

 • Step 01: Click on the link shared above and register yourself.
 • Step 02: Log in using your credentials and fill in the application form.
 • Step 03: Enter your details as asked and then upload the required documents, Use the MAHA TAIT Photo & Signature Tool to resize the documents to the required dimension.
 • Step 04: Pay the online requisite application fee.
 • Step 05: Submit the application form and download the application form for future reference

शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दीमत्ता चाचणी (TAIT) – २०२२- जाहिरात 

ऑनलाईन अर्ज  सादर करण्यासाठी लिंक 

 

 

 


Maha TAIT Exam 2022: The state government has announced conduct aptitude test for teacher recruitment in the state. The exam will be held in the month of February.  The exam schedule will be announced on 16 December 2022. Read more details as given below.

पुढील वर्षी १७ ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टिचर्स अॅप्टिट्यूट ॲण्ड इन्टेलिजन्स टेस्ट- टीएआयटी) म्हणजेच थेट ही परीक्षा घ्या व त्यानंतर शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारला दिला.

TAIT Exam

यासंदर्भात जितेंद्र सोनकुसरे यांच्यासह चार उमेदवारांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व एम. डब्ल्यू.चांदवानी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शिक्षक पात्रता चाचणी (टिचर एलिजिबिलिटी टेस्ट-टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण केली परंतु, कायद्यातील सुधारित तरतुदीनुसार पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्यास पात्रतेसाठी टेट उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. मागील टेट चार वर्षांपूर्वी २०१८ मध्ये झाली होती. त्यानंतर ही परीक्षाच घेण्यात आली नाही, असे म्हटले होते.


पुणे शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणी ऑनलाईनच घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी टीसीएस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल यापैकी एका संस्थेची निवड होणार आहे. निवड झालेल्या संस्थेकडून 16 डिसेंबरला परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार आहे. तर, प्रत्यक्ष परीक्षा 17 ते 28 फेब्रुवारीदरम्यान घेण्यात येणार आहे. परीक्षेचा निकाल 5 मार्च 2023 ला जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अभियोग्यता चाचणीचा मुहूर्त ठरला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

 शिक्षक भरती- अभियोग्यता चाचणी परीक्षा लवकरच 

 अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणीचे आयोजन करण्यापूर्वी परीक्षेच्या निकषांमध्ये काही आवश्यक सुधारणा करून शासन निर्णय जाहीर करण्यासाठी 15 ऑक्टोबरची मुदत देण्यात आली आहे. टीसीएस, आयबीपीएस आणि एमकेसीएल हे परीक्षा कसे घेणार, याचे सादरीकरण यापूर्वीच झाले आहे. परीक्षा परिषदेकडून निवडलेल्या संस्थेचा मान्यता प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला 17 ऑक्टोबरपर्यंत मान्यता देण्यात येईल. निवडलेल्या संस्थेला परीक्षेची तयारीकरिता 4 महिने वेळ लागेल. त्यामुळे 17 फेब—ुवारी 2023 पासून परीक्षेला सुरुवात होईल.

 राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, अनुदानास पात्र ठरलेल्या आणि पात्र घोषित झालेल्या शाळांमधील शिक्षण सेवकांची भरती अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे करण्याचा निर्णय 2017 साली घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पवित्र पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. त्याच वेळी सहा महिन्यांनी किंवा वर्षातून एकदा अभियोग्यता आणि बुद्धिमापन चाचणी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, डिसेंबर 2017 नंतर राज्यात पुन्हा कधीही संबंधित परीक्षा घेण्यात आलेली नाही. संबंधित परीक्षा ऑनलाईन घेण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्य परीक्षा परिषदेकडे नाही. परंतु, शिक्षण विभागाशी संबंधित बाबींबाबत मार्गदर्शन, तसेच केंद्रस्तरावरील निरीक्षण या बाबी परीक्षा परिषदेच्या स्तरावरून करण्यात आल्या होत्या. त्याचपध्दतीने फेब—ुवारी महिन्यात घेण्यात येणारी परीक्षा पार पडणार आहे


 शिक्षक भरती- दुसरी अभियोग्यता चाचणी परीक्षा लवकरच 

The state government has announced the decision to conduct the examination for the second time as the recruitment process is incomplete despite conducting aptitude test for teacher recruitment in the state. The exam will be held in the month of February. Read more details as given below.

राज्यात 2 हजार 88 प्राध्यापक पदांची भरती लवकरच

शिक्षक भरती २०२१ -प्राध्यापक पदांच्या 1298 पदे भरण्यास मान्यता 

 राज्यात शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता परीक्षा घेऊनही भरती प्रक्रिया अर्धवट असताना आता राज्य शासनाने दुसऱ्यांदा ही  परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या फेब्रुवारी महिन्यात परीक्षेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. पहिल्या परीक्षेत ज्यांना संधी मिळाली नाही, अश्या उमेदवारांना हि संधी चालून आली आहे.

डिसेंबर २०१७ मध्ये राज्यात पहिल्यांदा अभियोग्यता परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर २०१९ मध्ये पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद आणि नगर परिषद महापालिका शाळांमध्ये साडेतीन हजार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली.

Police Bharti 2023

maharashtra police bharti

Police Bharti 2023-Exam Date

Police Bharti 2023 Written Exam Date: Police Bharti 2023 Written Exam Date: As per the latest update received from the source – the written exam for driver and constable candidates will be held on 26th March 2023. Candidates who have cleared physical test and skill test with prescribed marks will be eligible for this written test. Read More details as given below.

मुंबई – मैदानी परीक्षा झाल्यानंतर तब्बल अडीच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर पोलीस भरतीसाठी लेखी परीक्षा जाहीर करण्यात आली आहे. शिपाई आणि चालक पदासाठी 26 मार्चला लेखी परीक्षा होणार आहे. मुंबई वगळता पूर्ण महाराष्ट्रात एकाच वेळी पोलीस भरतीसाठी लेखी परीक्षा होत आहे. या संदर्भातील माहिती पोलीस महसंचालक संजय कुमार यांनी दिली आहे. लेखी परीक्षा 90 मिनिटांची व 100 गुणांची असेल. त्याचे स्वरूप ‘ऑब्जेक्टिव्ह’ असेल.

 • राज्यातील १८ हजार ३३१ पदांची पोलिस भरती अंतिम टप्प्यात आली आहे. तृतीयपंथी उमेदवारांच्या मैदानी चाचणीचे निकष ८ दिवसांत निश्चित होऊन त्यांची परीक्षा पार पडणार आहे. त्यानंतर चालक व शिपाई उमेदवारांची लेखी परीक्षा अनुक्रमे २६ मार्च आणि २ एप्रिल रोजी होणार आहे.
 • जानेवारी २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात सुरु झालेली पोलिसांची मैदानी चाचणी त्याच महिन्यांत संपली. परंतु, दीड महिन्यांपासून ना मैदानीचा निकाल ना लेखी परीक्षा, अशी स्थिती होती. यंदा प्रथमच उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथींना पोलिस भरतीसाठी परवानगी दिली. त्यानंतर पोलिस भरतीसाठी राज्यभरातून दीडशे ते दोनशे तृतीयपंथी उमेदवारांनी अर्ज केले. त्यांच्या मैदानी चाचणीचे निकष स्वतंत्रपणे ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने एक स्वतंत्र समिती नेमली.
 • या समितीने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार आता तृतीयपंथी उमेदवारांची मैदानी पार पडणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यात एकच तृतीयपंथी उमेदवार असून त्याने पोलिस शिपाई पदासाठी अर्ज केला आहे. दरम्यान, गृह विभागाने नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार पोलिस चालक पदाची लेखी २६ मार्च रोजी होणार आहे. तर पोलिस शिपाई पदाची लेखी २ एप्रिल रोजी घेतली जाणार आहे. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये ही परीक्षा एकाचवेळी पार पडणार आहे.

चालक व शिपाई पदाची स्वतंत्र लेखी परीक्षा

गृह विभागाचे पत्र प्राप्त झाले असून पोलिस चालक पदाची लेखी परीक्षा २६ मार्च तर शिपाई पदाची परीक्षा २ एप्रिलला होणार आहे. तत्पूर्वी, तृतीयपंथी उमेदवाराची मैदानी चाचणी पार पडेल. सोलापूर शहरातून एकाच तृतीयपंथी उमेदवाराने शिपाई पदासाठी अर्ज केलेला आहे. – अजित बोऱ्हाडे, पोलिस उपायुक्त, सोलापूर शहर


Police Bharti 2022-Physical Test Date: An important update regarding police bharti examine has come out. The state home department has informed that the police recruitment  has been completed and the physical test will be conducted from 2nd January 2023. Read More details as give below.

District Wise New Updates received : 

 • मुंबई रेल्वे पोलीस भरती शारीरिक चाचणी  :  17th January 2022 पासून
 • धुळे पोलीस भरती शारीरिक चाचणी : 2nd January 2022 पासून
 • नाशिक ग्रामीण पोलीस भरती शारीरिक चाचणी  :  2nd January 2022 To 17th January 2022
 • पोलीस शिपाई पुणे लोहमार्ग ग्राउंड वेळापत्रक : 5 जानेवारीला ग्राउंड सुरू होईल ते 18 जानेवारी पर्यंत ग्राउंड राहील

भंडारा जिल्हा पोलीस दलाच्या आस्थापनेवर पोलीस शिपाई संवर्गाची 61 रिक्त पदे आणि पोलीस शिपाई चालक संवर्गाची 56 रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलीस भरती-2021 चे आयोजन करण्यात आले असून सदर पदासाठी दिनांक 02/01/2023 पासून पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सदर पोलीस भरतीमध्ये प्रथम शारिरीक चाचणी व त्यानंतर लेखी चाचणी घेण्यात येणार आहे.

चाचणीचे वेळापत्रक

 • चालक = २ ते ८ जानेवारी = दररोज ९०० उमेदवारांची चाचणी
 • शिपाई = ९ ते ११ जानेवारी, १७ ते २० जानेवारी

District Wise New Updates received : 

 • मुंबई रेल्वे पोलीस भरती शारीरिक चाचणी  :  17th January 2022 पासून
 • धुळे पोलीस भरती शारीरिक चाचणी : 2nd January 2022 पासून

राज्यातील चालक व पोलिस शिपाई पदाच्या १८ हजार ३३१ जागांसाठी तब्बल १८ लाख २७ हजार उमेदवारांनी (एका जागेसाठी तब्बल १०० उमेदवारांचे अर्ज) अर्ज केले आहेत. उमेदवारांना परीक्षेचे वेळापत्रक २२ डिसेंबरनंतर त्यांच्या मोबाईलवर पाठविले जाणार असून २ जानेवारीपासून मैदानी चाचणी सुरु होणार आहे. त्यानंतर त्या त्या जिल्ह्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार पुढील दिवस निश्चित करायचे आहेत.

Venue of Field Test/ Ground Test/ Physical Test (Thane Police) :- Saket Police Ground, Kalwa Bay, Thane West.

Solapur Police Bharti-मोठी बातमी! २ ते २० जानेवारीपर्यंत पोलिस भरतीची मैदानी चाचणी

राज्यातील चालक व पोलिस शिपाई पदाच्या १८ हजार ३३१ जागांसाठी तब्बल १८ लाख २७ हजार उमेदवारांनी (एका जागेसाठी तब्बल १०० उमेदवारांचे अर्ज) अर्ज केले आहेत. उमेदवारांना परीक्षेचे वेळापत्रक २२ डिसेंबरनंतर त्यांच्या मोबाईलवर पाठविले जाणार असून २ जानेवारीपासून मैदानी चाचणी सुरु होणार आहे. त्यानंतर त्या त्या जिल्ह्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार पुढील दिवस निश्चित करायचे आहेत.

Venue of Field Test/ Ground Test/ Physical Test (Thane Police) :- Saket Police Ground, Kalwa Bay, Thane West.

पोलिस भरतीची मैदानी चाचणी आता २ जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. त्यात पुरुष उमेदवारांना १६०० आणि १०० मीटर धावणे, गोळाफेक अशा चाचण्या द्याव्या लागतील. महिलांना ८०० मीटर व १०० मीटर धावण्याची शर्यत पार करावी लागेल. यंदा गोळाफेकीसाठी उमेदवारांना सलग तीन संधी मिळणार आहेत. पूर्वी पहिला गोल (संधी) वॉर्म-अपसाठी ग्राह्य धरला जात होता. पण, आता उमेदवाराला सलग तीन संधी असतील. त्यात सर्वात लांब गोळा फेकलेल्यांना १५ गुण मिळणार आहेत.

गृह विभागाच्या वतीने पोलिस चालक, पोलिस शिपाई व राज्य राखीव पोलिस बल या संवर्गातील १८ हजार ३३१ पदांची भरती केली जात आहे. त्यासाठी तब्बल १८ लाखांहून अधिक अर्ज आल्याने उमेदवारांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. सोलापूर शहर पोलिस आयुक्तालयाकडे चालकाच्या ७३ तर पोलिस शिपायाच्या ९८ जागा असून त्यासाठी जवळपास १४ हजार अर्ज आले आहेत. तर ग्रामीणमधील ५४ जागांसाठी सव्वातीन हजार अर्ज आलेले आहेत. माजी सैनिकांसह अन्य घटकातील उमेदवारांसाठी परीक्षा पद्धती थोडी वेगळी आहे. यंदा प्रथमच या भरतीसाठी तृतीयपंथींना संधी देण्यात आली असून, त्यासंबंधीचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी परीक्षा पद्धती कोणती ठेवायची, हा मोठा प्रश्न गृह विभागासमोर आहे. त्यासंबंधीचे नियोजन केले जात आहे, पण नियमित उमेदवारांची परीक्षा त्यामुळे थांबणार नाही याची देखील दक्षता घेण्यात आली आहे.

लेखीसाठी ‘ओएमआर’ प्रश्नपत्रिका

पोलिस भरतीसाठी मैदानी चाचणी उत्तीर्ण झालेल्यांपैकी प्रत्येकी एका जागेसाठी दहा जण लेखीसाठी निवडले जातील. अंकगणित, सामान्यज्ञान (चालू घडामोडी), बुद्धिमत्ता चाचणी, मराठी व्याकरण यावर आधारित लेखी परीक्षा होईल. चालक उमेदवारांना मात्र मोटार वाहन चालविण्याची जादा टेस्ट द्यावी लागणार असून, त्यात उत्तीर्ण व्हावेच लागेल. दरम्यान, प्रश्नपत्रिका सोडविल्यानंतर प्रत्येक उमेदवाराला उत्तरपत्रिकेची कार्बनकॉपी दिली जाणार आहे. वस्तुनिष्ठ प्रश्नांवर आधारित त्या उत्तरपत्रिकांची तपासणी संगणकाद्वारे होणार असून, मानवी हस्तक्षेप काहीच नसेल. त्यामुळे उमेदवारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता परीक्षेची चांगली तयारी करावी, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त अजित बोऱ्हाडे यांनी केले आहे.

अशी असेल गुणदान पद्धत

गोळाफेक (पुरुष : ७.२६० किलोचा गोळा) :

८.५० मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी : १५ गुण, ७.९० मीटर ते ८.५० मीटर : १२ गुण, ७.३० मीटर ते ७.९० मीटर : १० गुण, ६.७० मीटर ते ७.३० मीटर : ८ गुण, ६.१० ते ६.७० मीटर : ६ गुण आणि त्यापेक्षा कमी पडल्यास त्याप्रमाणात गुण मिळतात. कमीतकमी ३.१० मीटर ते ३.७० मीटरपर्यंत गोळा लांब गेल्यास केवळ एक गुण मिळतो.

—————————————–

गोळाफेक (महिला : ४ किलोचा गोळा) :

६ मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी : १५ गुण, ५.५० ते ६ मीटर : १२ गुण, ५ ते ५.५० मीटर : १० गुण, ४.५० ते ५ मीटर : ५ गुण, ४ मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त पण ४.५० मीटरपेक्षा कमी : ३ गुण. चार मीटरपेक्षा कमी पडल्यास काहीच गुण मिळणार नाहीत.

———————————————————

१०० मीटर धावणे (पुरुष) :

११.५० सेकंद : १५ गुण, ११.५० सेकंदापेक्षा जास्त व १२. ५० सेकंदापेक्षा कमी : १२ गुण, १२.५० सेकंद व १३.५० सेकंदापेक्षा कमी : १० गुण, १३.५० सेकंद ते १४.५० सेकंद : ८ गुण, १४.५० ते १५.५० सेकंद : ६ गुण, १५.५० ते १६.५० सेकंद : ४ गुण, १६.५० ते १७.५० गुण : एक गुण.

———————————————

१०० मीटर धावणे (महिला) :

१४ सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी : १५ गुण, १४ ते १५ सेकंद : १२ गुण, १५ ते १६ सेकंद : १० गुण. १६ ते १७ सेकंद : ८ गुण, १७ ते १८ सेकंद : ६ गुण, १८ ते १९ सेकंद : ४ गुण आणि १९ ते २० सेकंद वेळ लागल्यास केवळ एक गुण मिळेल.

————————————————

८०० मीटर धावणे (महिला) :

२ मिनिटे ५० सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी: २० गुण, २ मिनिटे ५० सेकंद ते ३ मिनिटे : १८ गुण, ३ मिनिटे ते ३ मिनिटे १० सेकंद : १६ गुण, ३ मिनिटे १० सेकंद ते ३ मिनिटे २० सेकंद : १४ गुण, ३.२० ते ३.३० मिनिटे : १२ गुण, ३.३० ते ३.४० मिनिटे : १० गुण, ३.४० मिनिटे ते ३.५० मिनिटे : ८ गुण, ३.५० मिनिटे ते ४ मिनिटे : ५ गुण.

——————————————-

१६०० मीटर धावणे (पुरुष) :

५.१० मिनिटे : २० गुण, ५.१० ते ५.३० मिनिटे : १८ गुण, ५.३० ते ५.५० मिनिटे : १६ गुण, ५.५० मिनिटे ते ६.१० मिनिटे : १४ गुण, ६.१० ते ६.३० मिनिटे : १२ गुण, ६.३० ते ६.५० : १० गुण, ६.५० ते ७.१० : ८ गुण, ७.१० ते ७.३० मिनिटे : ५ गुण. ठरलेले अंतर धावू न शकल्यास शून्य गुण दिले जातात.


Police Bharti 2022-Physical Test Date: An important update regarding police bharti examine has come out. The state home department has informed that the police recruitment  has been completed and the physical test will be conducted from 2nd January 2023. Read More details as give below.

राज्यातील चालक व पोलिस शिपाई पदाच्या १८ हजार ३३१ जागांसाठी तब्बल १८ लाख २७ हजार उमेदवारांनी (एका जागेसाठी तब्बल १०० उमेदवारांचे अर्ज) अर्ज केले आहेत. उमेदवारांना परीक्षेचे वेळापत्रक २२ डिसेंबरनंतर त्यांच्या मोबाईलवर पाठविले जाणार असून २ जानेवारीपासून मैदानी चाचणी सुरु होणार आहे. त्यानंतर त्या त्या जिल्ह्यांनी त्यांच्या सोयीनुसार पुढील दिवस निश्चित करायचे आहेत.

मैदानी चाचणीच्या दृष्टीने प्रत्येक शहर-जिल्ह्यात मैदानांची तयारी केली जात आहे. पहिल्यांदा चालक पदांची मैदानी होईल आणि त्यानंतर पोलिस शिपाई पदांसाठी उमेदवारांना बोलावले जाईल. दररोज किमान एक हजार उमेदवारांची मैदानी चाचणी घेतली जाणार आहे. १९ डिसेंबर रोजी सर्व जिल्ह्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील जागांसाठी नेमके किती व कोणत्या संवर्गातील किती अर्ज प्राप्त झाले आहेत, याची माहिती पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून पाठवली जाणार आहे. २२ डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यांनी ठरवलेले नियोजन पोलिस महासंचालकांना कळवायचे आहे. मंगळवारी (ता. २०) त्यासंबंधी पोलिस महासंचालक बैठक घेतील. त्यानंतर संबंधित उमेदवारांना त्यांच्या ई-मेलवर परीक्षेचे वेळापत्रक व प्रवेशपत्र पाठविले जाणार आहे. एकापेक्षा अधिक अर्ज भरलेल्या उमेदवारांनी कोणत्या ठिकाणी परीक्षा द्यायची हे ठरवायचे आहे. कोणत्याही उमेदवारांना दोन ठिकाणी परीक्षा देता येणार नाही. भरती प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी राहणार असून भरतीत कोणत्याही प्रकारची वशिलेबाजीला वाव राहणार नाही, असे तगडे नियोजन करण्यात आले आहे.

जेथे मैदानी तेथेच लेखी परीक्षा

पोलिस भरतीसाठी काही उमेदवारांनी एकापेक्षा अधिक अर्ज केले आहेत. पण, त्या उमेदवारांना केवळ एकाच ठिकाणी मैदानी व लेखी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. मैदानी चाचणी झाल्यावर काही दिवसांनी लेखी चाचणी होणार आहे. मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात एकाच दिवशी लेखी परीक्षा घेतली जणार आहे. परंतु, उमेदवाराने ज्या शहरात-जिल्ह्यात मैदानी चाचणी दिली, त्याचठिकाणी त्याला लेखी परीक्षा देखील द्यावी लागणार आहे.

गैरप्रकारावर ‘सीसीटीव्ही अन्‌ व्हिडिओ’ वॉच

मैदानी चाचणी सर्वच उमेदवारांची होईल, त्यातून प्रत्येकी एका जागेसाठी दहा उमेदवारांची मेरिटनुसार लेखी परीक्षेसाठी निवड होईल. मैदानी चाचणी व लेखी परीक्षेत गैरप्रकार होऊ नये म्हणून मैदानावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वॉच राहणार आहे. तसेच प्रत्येक इव्हेंटचे व्हिडिओ शुटिंग केले जाणार आहे. त्यासंबंधीच्या सूचना पोलिस महासंचालकांनी अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत.

सिद्धेश्वर यात्रेदिवशी सोलापुरात चार दिवस सुटी

सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वरांच्या यात्रेनिमित्त १२ ते १५ जानेवारी या चार दिवसांत जिल्ह्यातील उमेदवारांची मैदानी चाचणी होणार नाही. त्या दिवशी उमेदवारांना सुटी राहील. दरम्यान, २ ते ११ जानेवारीपर्यंत मैदानी चाचणी घेण्याचे नियोजन आहे, पण उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यांची सुटीनंतर मैदानी घेतली जाणार आहे. पण, प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पोलिसांना पथसंचलनाची तयारी करावी लागते. त्यामुळे २६ जानेवारीनंतर त्या उमेदवारांची मैदानी चाचणी घेण्याचेही नियोजन केले जात आहे. त्यासंदर्भात २२ डिसेंबर रोजी अंतिम निर्णय होईल.

जिल्ह्यातील जागा अन्‌ उमेदवार

 • (शहर)
 • पोलिस चालक
 • ७३
 • पोलिस शिपाई
 • ९८
 • एकूण अंदाजित अर्ज
 • १३,१००

——————————————

 • (ग्रामीण)
 • पोलिस चालक
 • २८
 • पोलिस शिपाई
 • २६
 • एकूण अंदाजित अर्ज
 • ३,१५२

१७१३० पदांच्या पोलीस भरतीचा अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ जाहीर

Police Bharti 2022 Online Application last date till 15th December now. This is good news for the candidates who are preparing for police bharti 2022 in the Maharashtra state and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has made a big announcement regarding police bharti 2022 today. Now 15 days extension has been given to fill the online application form and Fadnavis has informed about this by tweeting. The deadline for submission of applications for police recruitment in the state has been extended till 15th December 2022. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has announced that this decision has been taken to address the difficulties in submitting applications, various certificates and to give time to earthquake affected candidates to apply.

मोठी बातमी! पोलीस भरतीचा अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ जाहीर

 1. राज्यात पोलिस भरतीची तयारी करत असलेल्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पोलीस भरतीबाबतमोठी घोषणा केली आहे. आता अर्ज भरण्यासाठी आता १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली असून फडणवीस यांनी ट्विट करत याबद्दल माहिती दिली आहे.
 2. राज्यातील पोलिस भरतीसाठी अर्ज सादर करण्यास 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच आतापर्यंत 11.80 लाख अर्ज प्राप्त झाले असल्याचे देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
 3. अर्ज सादर करण्यातील अडचणी, विविध प्रमाणपत्र व भूकंपग्रस्त उमेदवारांना अर्ज करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली आहे.
 4. पुढील काही दिवसात राज्यात जवळपास 20 हजार पोलीस भरती केली जाणार असून यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी शेवटची तारीख 30 नोव्हेंबर आहे. दरम्यान पोलीस भरती प्रक्रियेसाठीच्या राज्य शासनाच्या वेबसाईटमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांकडून पोलीस भरतीसाठी अर्ज करण्यास मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे.

पोलिस भरती २०२२ मैदानी चाचणी १२ डिसेंबरला आणि जानेवारीत लेखी परीक्षा

Last date of Police Bharti 2022 online registration is 30th November 2022. As per the latest updates Physical Test will be started from 12th December and the Written examine will be scheduled in January 2023. Candidates keep practicing and solve the practice papers given below for the good score.

तरुणांनो, पोलिस भरतीची जोरदार करा तयारी! १२ डिसेंबरला मैदानी; जानेवारीत लेखी परीक्षा :-

पोलिस भरतीसाठी अर्ज करण्याची शेवटची मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत आहे. कागदपत्रांची पडताळणी होउन अर्जदारांना मैदानी चाचणीसाठी सात दिवसांच्या मुदतीत कॉल लेटर पाठविले जाणार आहे. १२ डिसेंबरपासून मैदानी चाचणी सुरु करण्याचे नियोजन गृह विभागाने केले आहे. मैदानी चाचणीच्या निकालानंतर लेखी परीक्षा जानेवारी २०२३ मध्ये होईल, असे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

Maharashtra Police Recruitment 2022 @ http://policerecruitment2022.mahait.org/ Complete advertisement published now for below given district. There are total 18000 vacancies for Police Constable, Police Driver Posts are vacant. Online Application stated form 9th November 2022 on link given below. Last date to apply from below link is 30th November 2022. Candidates see the district wise details below

The Eknath Shinde-Devendra Fadnavis government has given a big relief to the youth of the Maharashtra State regarding the age limit. The state government has taken a big decision regarding age limit in police recruitment process this year for 18000 posts. This decision has kept alive the hopes of the aspirant youth of the state to become police constable. The state government has increased the maximum age limit for police recruitment 2022. Due to this, there is an atmosphere of happiness among the youth who are interested in police recruitment. Read the more details given below and keep follow us on whatapp and telegram for the further updates. 

Maha Police Bharti 2022 Online Registration

Police Bharti 2022 Online Registration Link open

Police Bharti online apply link

District wise Maharashtra Police Bharti 2022 Vacancy Details

SR. No District No. of Posts  Full Advertisement
01 Ahmednagar Police Recruitment 2022  139 Posts Click Here
02 Akola Police Recruitment 2022 366 Posts Click Here
03 Amravati Police Recruitment 2022 41 Posts Click Here
04 Aurangabad Police Recruitment 2022 15 Posts Click Here
05 Beed Police Recruitment 2022
06 Bhandara Police Recruitment 2022  117 Posts Click Here
07 Buldhana Police Recruitment 2022 51 Posts Click Here
08 Chandrapur Police Recruitment 2022 275 Posts Click Here
09 Dhule Police Recruitment 2022 42 Posts Click Here
10 Gadchiroli Police Recruitment 2022  508 Posts Click Here
11 Gondia Police Recruitment 2022 194 Posts Click Here
12 Hingoli Police Recruitment 2022  21 Posts Click Here
13 Jalgaon Police Recruitment 2022 154 Posts Click Here
14 Jalna Police Recruitment 2022 Click Here
15 Kolhapur Police Recruitment 2022 24 Posts Click Here
16 Latur Police Recruitment 2022 29 Posts Click Here
17 Navi Mumbai Police Recruitment 2022 204 Posts Click Here
18 Nagpur Police Recruitment 2022 429 Posts Click Here
19 Nanded Police Recruitment 2022 185 Posts Click Here
20 Nandurbar Police Recruitment 2022 Click Here
21 Nashik Police Recruitment 2022 Click Here
22 Osmanabad Police Recruitment 2022 Click Here
23 Parbhani Police Recruitment 2022 75 Posts Click Here
24 Pune Police Recruitment 2022 795 Posts Click Here
25 Palghar Police Recruitment 2022 216 Posts Click Here
26 Ratnagiri Police Recruitment 2022 131 Posts Click Here
27 Raigad Police Recruitment 2022 278 Posts Click Here
28 Satara Police Recruitment 2022 145 Posts Click Here
29 Sindhudurg Police Recruitment 2022  121 Posts Click Here
30 Solapur Police Recruitment 2022 171 Posts Click Here
31 Sangli Police Recruitment 2022 Click Here
32 Thane Police Recruitment 2022 569 Posts Click Here
33 Wardha Police Recruitment 2022 126 Posts Click Here
34 Washim Police Recruitment 2022 14 Posts  Click Here
35 Yavatmal Police Recruitment 2022  302 Posts Click Here
36 Brihan Mumbai Police Recruitment 2022 8070 Posts Click Here
37 Mumbai Railway Police Recruitment 2022 620 Posts Click Here
38 Mira Bhayandar Police Recruitment 2022 996 Posts Click Here
39 Pimpri Chinchwad Police Recruitment 2022 216 Posts Click Here
40 Thane Gramin  Police Recruitment 2022 116 Posts Click Here
41 Nashik Gramin  Police Recruitment 2022 469 Posts Click Here
42 Pune Gramin  Police Recruitment 2022 669 Posts Click Here
43 Solapur Gramin  Police Recruitment 2022 54 Posts Click Here
44 Aurangabad Gramin  Police Recruitment 2022 39 Posts Click Here
45 Nagpur Gramin  Police Recruitment 2022 179 Posts Click Here
46 Amravati Gramin  Police Recruitment 2022 197 Posts Click Here
47 Pune Railway  Police Recruitment 2022 179 Posts Click Here
48 Aurangabad Railway Police Recruitment 2022 179 Posts Click Here

Police Bharti 2022 Test Series

महाराष्ट्र पोलीस भरतीची लेटेस्ट सराव पेपर्स टेस्ट सिरीज सुरु केली आहे यात मध्ये रोज नवीन नवीन पेपर्स ऍड होत राहतील.. जास्तीत जास्त टेस्ट सिरीज सोडवा…

Police Bharti 2022

राज्य सरकारचा पोलीस भरतीतील वयोमर्यादेबाबत मोठा निर्णय

 1. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील तरुणांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य सरकारने पोलीस भरतीतील वयोमर्यादेबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील इच्छूक तरुणांच्या पोलीस होण्याच्या आशा कायम राहिल्या आहेत. राज्य सरकारने पोलीस भरतीच्या कमाल वयोमर्यादेत वाढ केली आहे. यामुळे पोलीस भरतीसाठी इच्छूक असलेल्या तरुण-तरुणींमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.
 2. 1 जानेवारी 2020 ते 31 डिसेंबर 2022 या कालावधीत, ज्या उमेदवारांची वयाची कमाल मर्यादा पूर्ण झालीय, अशा सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांना या निर्णयामुळे एक संधी मिळणार आहे. 2021 आणि 21 या वर्षातील रिक्त पदं भरण्यासाठीच्या भरती प्रक्रियेसाठी एकवेळची उपाययोजना म्हणून हे उमेदवार पात्र असतील.
 3. पोलीस भरतीसाठी राज्य सरकार प्रवर्गानुसार कमाल वयाची अट ठरवते. वयाची अट पूर्ण झाल्यानंतर इच्छूक उमेदवार भरतीच्या स्पर्धेतून आपोआप बाहेर होतो. कोरोनामध्ये 2 वर्ष सर्वकाही बंद होतं. त्यामुळे शासकीय नोकरभरती आणि पोलीस भरतीही होऊ शकली नाही. तसेच राज्य लोकसेवा आयोगाने याआधीच वयोमर्यादेत वाढ केली होती. त्यामुळे पोलीस शिपाई भरतीसाठीही वयाच्या मर्यादेत वाढ करावी, अशी तरुणांची मागणी होती. अखेर राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली. त्यामुळे निवडक तरुणांना पोलीस होण्यासाठी आणखी एक संधी मिळणार आहे. दरम्यान राज्यात आठवड्याभरात 18 हजारा जागांसाठी पोलीस पदभरती करणार असल्याची माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी 3 नोव्हेंबरला दिली.

Police Bharti 2022- Latest updates regarding Maharashtra Police Bharti 2022 is that Recruitment process for 18, 5000 Constable from 9th November 2022. Online Registration link @ policerecruitment2022.mahait.org also open in that time. Maharashtra Police to fill 18, 500 vacant posts would begin from November 9 as well as the obstacles, informed Sanjay Kumar DG Training and Special Forces Maharashtra. Read More Details are given below

नवीन अपडेट ११ नोव्हेंबर २०२२ : महाराष्ट्र पोलिसांमध्ये 18,500 रिक्त पदे भरण्यासाठी 9 नोव्हेंबर पासून भरती प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे कारण त्याच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत, अशी माहिती संजय कुमार, महासंचालक (डीजी), प्रशिक्षण आणि विशेष दल, महाराष्ट्र यांनी आज नागपूर येथे दिली. 


Police Bharti 2022 will be announce in next week of November 2022. Police Recruitment process is postponed this news or GR is currently going viral on social media, according to this news, currently the date of police recruitment may be postponed by 10 to 15 days. There was no police recruitment for the last three years. Many are not eligible for police recruitment due to age limit. Such youth should get a chance, no injustice should be done to them. Therefore, it is understood from the committee and the government that this police recruitment has been suspended for a short period of time in order to relax the age limit. So the age limit can be relaxed after the release of police bharti notification 2022 in next week of November 2022.

पोलीस भरती वयोमर्यादा २ वर्षांनी वाढणार!

कोरोनामुळे दोन वर्षांत पोलिसांसह अन्य शासकीय नोकरभरती राबविता आली नाही. त्यामुळे राज्यातील हजारो तरुणांची वयोमर्यादा संपुष्टात आल्याने त्यांना आता त्यात सहभागी होता येणार नाही. त्यासंबंधीची असंख्य निवेदने सरकारकडे आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता पोलिस भरतीसाठी वयोमर्यादा दोन ते तीन वर्षांनी वाढणार आहे. त्यासंबंधीचा निर्णय मंगळवारी (ता. १) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार आहे. राज्यात पोलिसांची १४ हजार ९५६ जागांची एकाचवेळी भरती होणार आहे. अर्ज भरण्यास गुरुवारपासून (ता. ३) प्रारंभ होणार होता. पण, कोरोना काळात व त्यापूर्वी राज्यात शासकीय नोकरभरती झाली नाही. नोव्हेंबरअखेरीस ही प्रक्रिया सुरु होणार आहे.

१८ हजार पोलीस भरतीच्या निकषांमध्ये होणार बदल; असे असतील नवे नियम

 1. पोलिस भरती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती दिल्यामुळे समाजमाध्यमांवर मात्र तरुणांनी नाराजी व्यक्त केली. गेल्या अनेक दिवसांपासून भरती प्रक्रिया रखडली असताना आता नव्या १४ हजार ९५६ पदांच्या भरतीमुळे तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी इच्छुकांकडून केली जात आहे. मात्र करोनाकाळात वयोमर्यादा पूर्ण झालेल्या तरुणांना पुन्हा संधी मिळण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये होणारी पोलीस भरती प्रक्रिया तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आली असली तरी राज्यातील सर्व वयोगटांतील तसेच सर्व जाती व समाजातील तरुणांचा या भरतीत समावेश करण्याच्या उद्देशानेही याबाबत आढावा घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते.
 2. आणखी विशेष बाब म्हणजे मराठा आरक्षण रद्द झाल्याचा फटका या भरतीला बसू नये, असाही प्रयत्न असल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर भरतीच्या अटी आणि शर्तीमध्ये बदल केला जाण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. पोलीस भरतीला स्थगिती देण्यात आल्याने तरुण वर्गात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल होती. सन २०२१ मधील पोलीस शिपाई संवर्गातील जाहिरात देण्याबाबतची पुढील कार्यवाही प्रशासकीय कारणास्तव स्थगित करण्यात येत असल्याच्या सूचना महासंचालक कार्यालयातील प्रशिक्षण व खास पथके या विभागामार्फत देण्यात आली आहेत तसेच ही जाहिरात देण्याबाबतचे यथावकाश कळविण्यात येईल, अशा सूचना राज्यातील सर्व पोलीस विभागांना देण्यात आल्या होत्या. भरतीबाबतची ही जाहिरात १ नोव्हेंबरला काढण्यात येणार होती. राज्यभरात रिक्त असलेल्या पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया करण्यात येणार होती. परंतु राज्यातील अधिकाधिक तरुणांना या भरतीत सहभाग घेता यावे, या उद्देशाने अटी-शर्तीमध्ये बदल करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
 3. महत्वाची गोष्ट म्हणजे गरज पडल्यास टप्प्याटप्प्यानेही भरती करण्यात येऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत लवकरच उच्चस्तरीय बैठकीत पुढील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या भरती प्रक्रियेच्या संदर्भात सुधारित तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील, असे सूत्रांनी सांगितले. राज्य शासनाने महाराष्ट्र पोलीस शिपाई सेवाप्रवेश नियमामध्ये सुधारणा केली असून पोलीस भरतीसाठी पहिल्यांदा शारीरिक चाचणी होणार आहे. मैदानी चाचणीतील उत्तीर्ण उमेदवारांचीच लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे.
 4. पोलीस शिपाई पदासाठी शारीरिक चाचणी एकूण ५० गुणांची होणार आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (पुरूष) पदासाठी शारीरिक चाचणी एकूण १०० गुणांची होणार आहे. शारीरिक चाचणीमध्ये किमान ५० टक्के गुण मिळविणारे उमेदवार, संबंधित प्रवर्गामधील जाहिरात दिलेल्या रिक्त पदांच्या १: १० या प्रमाणात १०० गुणांच्या लेखी चाचणीसाठी पात्र असतील, लेखी चाचणीमध्ये अंकगणित, सामान्य ज्ञान व चालू घडामोडी, बुध्दीमत्ता चाचणी मराठी व्याकरण या विषयावर आधारीत प्रश्न असतील.
 5. तसेच लेखी चाचणी मध्ये विचारण्यात येणारे प्रश्न बहुपर्यायी प्रकारचे असतील. परीक्षामराठी भाषेत घेण्यात येईल. तसेच या लेखी चाचणीचा कालावधी ९० मिनिटे असेल. उमेदवारांना लेखी परीक्षेमध्ये किमान ४० टक्के गुण मिळवणे अनिवार्य आहे.
 6. लेखी परीक्षेमध्ये ४० टक्के पेक्षा कमी गुण असलेले उमेदवार अपात्र समजण्यात येतील. सदरहू पोलीस भरतीमधील लेखी परिक्षा विशेष बाब म्हणून OMR पध्दतीने घेण्याबाबत शासनाने मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामीण भागातील तरूणांना सुरवातीला लेखी परीक्षा घेतल्याने भरती प्रक्रियेतून बाहेर जावे लागत होते. त्यामुळे शारीरिक चाचणीत अव्वल ठरणाऱ्या उमेदवारांनाही पोलिस भरतीची संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पोलीस खात्यामध्ये पोलीस शिपाई संवर्गामध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक आणि सशस्त्र पोलीस शिपाई अशी पदे भरली जातील. सध्या राज्याच्या पोलिस दलात रिक्तपदे वाढली असून सततचा बंदोबस्त आणि वाढलेल्या गुन्हेगारी खटल्यांचा तपास करण्याचे मोठे आव्हान पोलिसांसमोर आहे.

पोलीस भरती नोव्हेंबर दुसऱ्या आठवड्यात ऑनलाईन अर्ज सुरु होणार!

Police Bharti 2022 Update govnokri


Police Bharti 2022: Maharashtra Police Department inviting the application form from the eligible candidates for the following posts. Maharashtra Police published the notification for the posts of “Police Constable (Shipai), Police Constable (Shipai) Driver” posts. There are total 17,130 vacancies available for above posts. Eligible & Interested applicants apply for this posts as per the details given below in this page. Candidates follow the how to apply procedure while applying the posts. Applicant apply for the posts on or before the last date of recruitment process i.e. 30th November 2022. Online link will be open from 3rd Nov 2022. More details of the notification, qualification, age limit, selection process and how to apply etc., given briefly below on this page.

SRPF राज्य राखीव पोलीस दल भरती 2022- 1201 जागा

महाराष्ट्र पोलीस विभाग नि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार येथे “पोलीस कॉन्स्टेबल (शिपाई), पोलीस कॉन्स्टेबल (शिपाई) ड्रायव्हर”.” पदांच्या एकूण 17130 रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी 30 नोव्हेंबर 2022 या तारखे पर्यंत त्यांचे अर्ज दिलेल्या पत्त्यावर पाठवावे. तसेच अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

Maharashtra Police Department Bharti Notification 2022

Here we provide the complete details of Maharashtra Police Department published the recruitment notification. See the details given below, read it carefully and apply as per the instruction provided in Maharashtra Police Department Bharti Notification 2022.

 • Department Name : 
Maharashtra Police Department
 • Total Number of Vacancies : 
17130 Posts
 • Name of Post : 
Police Constable (Shipai), Police Constable (Shipai) Driver
 • Job Location : 
All Over Maharashtra
 •  Application Mode : 
Online Application
 • Last Date  : 
30th  November 2022

Vacancy Details in Maharashtra Police Constable  Recruitment 2022

Below is the vacancy details in Maharashtra Police Constable Recruitment 2022. Each and every Posts name and total no. of filled vacancies for that post are given briefly below:

 • Police Constable (Shipai)   :
14956 Posts
 • Police Constable (Shipai) Driver    :
2174 Posts

Qualification Details in Maha Police Bharti 2022

We provide the educational qualification details in Maha Police Bharti 2022 below for all posts. Separate details of every posts qualification are given below. Candidates read the details given and apply as per their qualification.

 •   Police Constable (Shipai), Police Constable (Shipai) Driver :
12th should be passed from its respective boards

 How to Apply in Police Recruitment 

Step by Step details & instructions for How to apply in Police Recruitment for all post are given below. Candidates carefully read the given instruction of How to apply for posts and follow the all instruction. Check the information before submitting the form.

 • Visit http://policerecruitment2022.mahait.org/ or click the recruitment link below to get started.
 • You must first click the Recruitment Button in order to proceed.
 • After deciding which position you want to apply for, register by providing the required information.
 • Now, all required information must be carefully entered into the Maharashtra Police Bharti Online Form 2022.
 • Verify your entries, and then upload any required files, like a photo or a document that has been signed

 Application Fees

 • For Open Category :
Rs. 450/-
 • For Reserved Category :
Rs. 350/-

Important Link of Maha Police Recruitment 2022

Official website
APPLY ONLINE
PDF ADVERTISEMENT-PEON
PDF ADVERTISEMENT-DRIVER

Home Ministry Published the Latest GR for Police Recruitment 2022. As per the latest updates for New Amendment The state government has decided to amend the Maharashtra Police Act and for the first time, a physical test will be conducted for police recruitment. Now 50 marks physical test and 100 marks written test will be taken. Read the more details below here.

लेखी चाचणीत बहुतेक प्रश्न हे बहुपर्यायी प्रकारचे असतील. लेखी परीक्षेत उमेदवाराला किमान ४० टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे. दरम्यान, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गात १० जागा रिक्त असतील तर त्यासाठी एका पदासाठी दहा जणांना (शारीरिक योग्यता चाचणीत किमान ५० टक्के गुण अपेक्षित) लेखी चाचणीसाठी बसता येईल. पण, दहा जागांसाठी १०० जण लेखी परीक्षेस पात्र झाले आणि शंभराव्या क्रमांकावरील उमेदवाराला जेवढे गुण आहेत, तेवढे गुण असलेल्या उर्वरित उमेदवारांनाही लेखी परीक्षा देता येणार आहे. आता २०२० मधील सात हजार २३१ पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्याचे नियोजन गृह विभागाने केले आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वी त्याची घोषणा केली होती. राज्याच्या गृह विभागात सद्यस्थितीत तब्बल ४९ हजार पदे रिक्त आहेत. आता परीक्षेची कार्यपध्दती निश्चित झाल्याने रिक्त पदांची टप्प्याटप्प्याने भरती केली जाणार आहे. महिलांना ८०० आणि १०० मीटर धावणे, गोळाफेक अशी शारीरिक चाचणी असेल.

Police Bharti New GR

Age Limit for Police Bharti 2022

Police Bharti 2022 Age Limit

Police Bharti 2022 Updates- 18000 Posts-Good news for the candidates who are waiting for police recruitment process now 18 thousand police will be recruited in Maharashtra.. The Deputy Chief Minister said that the advertisement for 18 thousand police recruitment will be released in the coming week. Read More details regarding Police Bharti 2022 are given below.

Police recruitment: केंद्र सरकारतर्फे १० लाख तरुणांना नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत. याची सुरुवात म्हणून आज ७५ हजार तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांचे नियुक्तीपत्र देण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाची घोषणा केली आहे. महाराष्ट्रातही आगामी काळात ७५ हजार तरुणांना नोकऱ्या दिल्या जाणार आहेत. या अनुशंगाने १८ हजार पोलीस भरतीची जाहिरात येत्या आठवड्यात काढत असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व विभागाला पत्र दिली आहेत. सर्व विभागाच्या जाहिराती काढून तरुणांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात केला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

Shikshak Bharti 2023 new update

Shikshak Bharti 2023

Maharashtra Shikshak Bharti 2023

Since 2012, no teachers have been recruited by the education department with full amnesty. There are no teachers in state schools. Some have retired. Additional workload has increased on the existing teachers. In this background, the government has started the teacher recruitment process rapidly. 30 thousand vacancies of teachers are being filled through Teacher Aptitude and Intelligence Test (TAIT).

 शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) द्वारे शिक्षकांच्या ३० हजार रिक्त जागा भरल्या जात आहेत आणि एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. यासाठी वर्षातून दोनदा टीएआयटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत दिली आहे.

 प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी उत्तर देताना केसरकर म्हणाले की, आयबीपीएस आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या दोन खासगी एजन्सींना भरतीचे काम देण्यात आले आहे. या कंपन्या केंद्र सरकारसाठीही काम करतात आणि त्या विश्वासार्ह आहेत, असे ते म्हणाले. शिक्षक भरती प्रक्रिया एप्रिलपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असून पुढील शैक्षणिक वर्षात हे शिक्षक रुजू होतील, असेही त्यांनी सांगितले.

 शिक्षण विभागाकडून २०१२ पासून पूर्ण क्षमेतेने शिक्षक भरती झालेली नाही. राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षक नाहीत. काहीजण निवृत्त झाले आहेत. आहेत त्या शिक्षकांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शिक्षक भरती प्रक्रिया वेगाने सुरु केली आहे.


Teachers Recruitment: An important update has come out regarding pending teacher recruitment in the state. Chief Minister Eknath Shinde announced that the posts of more than 30 thousand teachers and center heads will soon be filled in the state. This has given relief to the youth preparing for teacher recruitment. Also, work on shaping the new education policy is going on in parallel.

राज्यात लवकरच ३० हजारांहून अधिक शिक्षकांची आणि केंद्रप्रमुखांची पदे भरली जाणार आहेत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. तसेच, नवीन शैक्षणिक धोरणाला आकार देण्याचे काम समांतर सुरू आहे. त्यामुळे शाळाबाह्य मुलांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

राज्य राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या अधिवेशनाच्या उद्घाटनानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते. या वेळी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शिंदे म्हणाले, ‘पुढील काळात शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी प्रयत्नशील असून, पेन्शनसारखा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. तो सोडवण्यासाठी येत्या काळात उपमुख्यमंत्र्यांच्या समन्वयातून चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल. पिढी घडवण्याचे काम शिक्षक करत असतो त्यामुळे शिक्षकांवर कुठल्याही प्रकारचे बंधने टाकणार नाहीत. शिक्षणाचा दर्जा उंचावला पाहिजे; तसेच विद्यार्थ्यांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे’

आताच्या स्पर्धात्मक युगात आपण पुढे गेलो पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार मातृभाषेवरील शिक्षणावर भर दिला जाईल व केंद्र सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण भविष्यकाळातील सुवर्णसंधी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या अधिवेशनाचे प्रस्थाविक राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती राज्य अध्यक्ष उदय शिंदे यांनी केले.


Maharashtra Teacher Recruitment 2023 – The Department of School Education and Sports, Government of Maharashtra will soon announce the Maharashtra PRT TGT Recruitment 2023 Notification to fill the Teacher Posts. The official of Maharashtra has released a notification for the Primary/ Secondary Teacher Vacancies. So the officials announced about the vacancies and they asked the interested and eligible candidates to apply for the available vacancies by inviting applications from the candidates

Pavitra Portal – खुशखबर! राज्यातील रखडलेली शिक्षक भरती

 Shikshak Mandhan Vadh – शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, परंतु शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे याची अंमलबजावणी रखडली होती. 

राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पहील्या तीन वर्षाकरीता मानधन तत्वावर नियुक्ती देणेबाबत शासन निर्णय दिनांक २५.११.२००५ अन्वये निर्णय घेण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयानुसार शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना खालीलप्रमाणे मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले होते.

 •  निवडणुका  पार पडताच याविषयीचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला असून १ जानेवारी २०२३ पासून शिक्षकांना वाढीव मानधन मिळणार असल्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले.  पात्र शाळांना वाढीव टप्पा घोषित करण्याच्या निर्णयाचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे.
 •  मराठीबाबत ग्रेडिंगचा पर्याय शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य केले आहे. मात्र ज्यांनी पहिलीपासून मराठी शिक्षण घेतलेले नाही अशांना मराठी अडचणीचे ठरू शकते. यासाठी ग्रेडिंगच्या पर्यायावर विचार सुरू असल्याचे केसरकर म्हणाले.
 •  शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनात झालेली वाढ, वाढती महागाई या सर्व बाबींचा विचार करुन शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे.

 येथे पहा सुधारित मानधन 

GR शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दिनांक ११.१२.२०२० नुसार चतुर्थश्रेणी कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सदर पद व्यपगत करणेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयानुसार शाळांना चतुर्थश्रेणी पदाऐवजी शिपाई भत्ता लागू करण्यात आला आहे. तथापि, अनुकंपा तत्वावर नियुक्त होणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू होत असल्याने या प्रकारे चतुर्थश्रेणी पदावर नियुक्त होणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनाच वरील तक्त्यातील मानधन लागू असेल. तसेच जे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी दि.११.१२.२०२० पूर्वी चतुर्थश्रेणी संवर्गात सेवक या पदावर नियुक्त करण्यात आले आहेत व ज्यांचा तीन वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आलेला नाही, त्यांना देखील वरील मानधन अनुज्ञेय राहील.


Shikshak Bharti 2023 online apply

Shikshak Bharti Maha TAIT Exam 2022 Online Apply Link open. Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test (TAIT) – 2022 Exam has been started now. The deadline for online application has been given between 31st January to 8th February for the online exam and this exam will be conducted from 22nd February to 3rd March.

TAIT Exam शिक्षक भरतीसाठी टेट परीक्षा जाहीर
TET परीक्षा फेब्रुवारी अखेरीस; १० हजार केंद्रांवर होणार परीक्षा

शिक्षक भरती आवश्यक टीईटी परिक्षेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू

 1. Maha TAIT Exam 2023 : स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये ‘पवित्र’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे शिक्षक भरतीसाठी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२२ (टीईटी) परीक्षेसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
 2. ऑनलाईन पद्धतीने होणाऱ्या परीक्षेसाठी ३१ जानेवारी ते ८ फेब्रुवारीदरम्यान ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, ही परीक्षा २२ फेब्रुवारी ते ३ मार्चदरम्यान आयोजित केली जाणार आहे.
 3. परीक्षेचे माध्यम मराठी, इंग्रजी, उर्दू असेल. ही परीक्षा २०० गुणांची असणार आहे. अभियोग्यतेत १२० प्रश्न १२० गुणांसाठी असतील.
 4. बुद्धिमत्ता घटकात ८० गुणांसाठी ८० प्रश्न असणार असून, २०० गुणांसाठी १२० मिनिटांचा वेळ असणार आहे. परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या उमेदवारांची प्रवेशपत्रे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर १५ फेब्रुवारीपासून उपलब्ध होतील. परीक्षेत प्रविष्ट होण्यासाठी अडचणी असल्यास परीक्षा परिषदेने ई-मेल संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे.

Shikshak Bharti 2023– In the coming new year, 30 thousand teachers and non-teaching staff will be recruited in the state. School Education Minister Deepak Kesarkar has announced that the Finance Department has approved the recruitment of 80 percent of the teachers and 50 percent of the posts will be filled immediately.

Maharashtra Teachers Recruitment 2023

येत्या नव्या वर्षात राज्यात 30 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे. अर्थ खात्यानं शिक्षकांच्या 80 टक्के भरतीला मंजुरी दिली असून त्यापैकी 50 टक्के पदं तातडीनं भरण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. त्याचसोबत, महाराष्ट्रातील कोणतीही शाळा बंद करणार नसून, 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार असल्याच्या निव्वळ अफवा असल्याचा खुलासाही दीपक केसरकर यांनी केला आहे.
Maharashtra Shikshak Bharti 2023

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भरती संदर्भात माहिती देताना म्हटले की, “50 टक्के शिक्षक भरती लवकरच केली जाणार आहे. 80 टक्के भरती करता आली असली, पण सध्या आधारकार्ड लिंकिंग सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच विद्यार्थ्यांची निश्चित संख्या ठरेल आणि त्यानंतरच 30 टक्के भरती होईल.” पुढे बोलताना दीपक केसरकर म्हणाले की, “परवानगी मिळाली तर 100 टक्के भरती करण्याची तयारी शिक्षण विभागाची आहे. डिसेंबर 31 पर्यंत आधार लिंक करण्याचं काम होईल आणि त्यानंतर एक महिन्यानं सर्व कामांचा मेळ घेतला जाईल, पण भरती न थांबवता 50 टक्के भरती ही ताबडतोब केली जाईल, यात शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती होईल.” अशी घोषणा केसरकरांनी यावेळी केली आहे. तसेच, नव्या वर्षात 30 हजार प्राथमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणार असल्याचं दीपक केसरकरांनी सांगितलं आहे.

20 आणि त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येणार नाही. तसा शासनाचाही विचार नसल्याचं केसरकर यांनी म्हटलं आहे. 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सरकार या शाळा बंद करणार, असा अनेकांचा समज झाला. मात्र, ज्या शाळेत एक विद्यार्थी असेल, त्याला त्या ठिकाणी  योग्य शैक्षणिक वातावरण मिळू शकेल का, हा मुद्दा आहे. त्यामुळे मुलांच्या हिताचा विचार करावा लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटलं. दर्जेदार शिक्षण देणे ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे मंत्री केसरकर यांनी म्हटलं.


Shikshak Bharti 2023- Education Minister Deepak Kesarkar has announced that more than 75 thousand teachers will be recruited in the state soon. Kesarkar informed that this recruitment will be the largest recruitment in Maharashtra, not just an announcement, but actually filling these posts. Read More details are given below.

राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (deepak kesarkar) यांनी महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी शिक्षक भरती करणार असल्याची घोषणा केली. लवकरच राज्यात 75 हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या पदांची भरती करू, अशी माहिती दीपक केसरकरांनी दिली. तसेच केवळ घोषणा नाही, तर प्रत्यक्षात बेरोजगार तरुणांना नोकरी देण्याचं काम करणार असल्याचं नमूद केलं. यावेळी दीपक केसरकर शनिवारी सिंधुदुर्गमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.

राज्यात 75 हजारांहून अधिक शिक्षकांची भरती करणार;

दीपक केसरकर म्हणाले, “शिक्षक भरती करताना राज्यात किती पदं रिक्त आहेत हेही बघावं लागतं. शिक्षक म्हणजे केवळ शिक्षक असत नाहीत, तर त्यांना गणित, विज्ञान असे विषय असतात. ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. आम्ही ज्या शाळांना अनुदान देतो तेथेही अनेक शिक्षक अतिरिक्त झालेले असतात. त्या सर्वांचं समायोजन करून लवकरच भरती केली जाणार आहे.”

ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी भरती असणार”

“ही महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी भरती असणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एकाचवेळी 75 हजारांहून अधिक पदांची भरती करण्याची घोषणा केली आहे. केवळ घोषणा नाही, तर प्रत्यक्ष ही पदं भरायची आहे यावर कॅबिनेट बैठकीतही चर्चा झाली आहे,”अशी माहिती दीपक केसरकरांनी दिली.


Shishkak Bharti 2023: In government schools in the state there is a total of 18 thousand 204 teacher posts are vacant. As per the central government report shows that 18 thousand 204 posts of teachers are vacant, in reality four years ago CAG said that 32 thousand posts were vacant. Therefore, it is estimated that the number of these vacancies should be around 30 thousand. Read More details about Shikshak Bharti 2022 are given below.

शिक्षक भरती नवीन अपडेट- तब्बल १८ हजार २०४ शिक्षकांची पदे रिक्त

राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये तब्बल १८ हजार २०४ शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या २०२२-२३ च्या अहवालातून समोर आले आहे. ही रिक्त पदे भरण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही म्हटले आहे. मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने लाखो विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळणे कठीण झाले असून यासाठी सरकारने शिक्षकांची पदे भरण्यासाठीची कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातील कार्यरत स्वयंसेवी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून केली जात आहे.

 • केंद्र सरकारच्या अहवालातून १८ हजार २०४ शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे दाखवण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात चार वर्षांपूर्वी कॅगने ३२ हजार पदे रिक्त असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे या रिक्त जागांचा आकडा सुमारे ३० हजारांच्या दरम्यान असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
 • राज्यात आजमितीला सरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित आदींकडून चालविण्यात शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये सात लाख ८३ हजार ८४७ शिक्षक कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये एकूण दोन कोटी २१ लाख ७४ हजार ६२५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
 • सरकारीसह सर्वच शाळांमध्ये शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार प्रति ३० विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक असणे आवश्यक आहे, मात्र उच्च प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिकच्या शाळांमध्ये अनुक्रमे ३१.४९ आणि ३६.९६ प्रतिविद्यार्थ्यांप्रमाणे शिक्षक उपलब्ध आहेत.
 • त्यामुळे पाच लाख ४० हजार विद्यार्थी शिक्षकांविना शिक्षण घेत असून ही गंभीर बाब असल्याचे ‘सिस्कॉम’चे अध्यक्ष व शिक्षण तज्ज्ञ राजेंद्र धारणकर यांनी म्हटले आहे.

राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थी संख्या

(एकूण शाळा १ लाख १० हजार २२९)

वर्ग- विद्यार्थ्यांची संख्या

 • पहिली १८,९९,४७०
 • दुसरी १९,७७,२१३
 • तिसरी १९,७७,२१३
 • चौथी २०,०५,५३६
 • पाचवी १९,९८,९६६
 • सहावी १९,७४,०२४
 • सातवी १९,५०,८२८
 • आठवी १९,२३,१८२
 • नववी १९,०८,९२६
 • दहावी १७,९६,०३०
 • अकरावी १३,५४,३८३
 • बारावी १४,२१,६९४
  • एकूण २,२१,७४,६२५ 

Maharashtra Shikshak Bharti 2023- Vacancy Details

Sr. No District  No. of Vacancy 
1. Ahmednagar  347
2. Akola  288
3 Amravati   320
4 Aurangabad  569
5 Beed  441
6 Bhandara 308
7 Buldhana 173
8 Chandrapur 204
9 Dhule  321
10 Gadchiroli  265
11 Gondia  291
12 Hingoli  87
13 Jalgaon  363
14 Jalna  203
15 Kolhapur  972
16 Nagpur  769
17 Nanded  732
18 Nandurbar 345
19 Nashik  531
20. Palghar  1916
21 Yavatmal  1307
22  Parbhani  346
23  Pune  161
24 Raigad  1051
25 Ratnagiri  848
26 Sangli  666
27 Satara  1023
28  Sindhudurg  576
29 Solapur  484
30 Thane  541
31 Wardha  204
32 Washim  123
  Total  16, 748

Shikshak Bharti 2023: Teacher recruitment in Maharashtra will now be done according to the new system. Teacher recruitment in the state will be done through MPSC. Now the proposal to implement the recruitment process of teachers through MPSC has been submitted to the government by the Commissionerate of Education. Soon teachers will be recruited in the state..

गेल्या काही महिन्यांपासून पवित्र पोर्टल व शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळामार्फत करण्यात येत असलेली राज्यातील शिक्षकांची भरती आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षेच्या धर्तीवर करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयाकडून शासनाला सादर करण्यात आला आहे.

शिक्षक भरती आता नव्या पद्धतीनुसारच होणार!

 • मात्र शिक्षकांची भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत राबवण्यासाठी काही तांत्रिक बदल आवश्यक असून, या बदलांची पूर्तता करून पुढील शिक्षक भरती एमपीएससीमार्फत होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे
 • राज्यात २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठया प्रमाणात रिक्त आहेत. शिक्षक भरतीची मागणी राज्यभरातील उमेदवारांकडून सातत्याने करण्यात येत असल्याने २०१९ मध्ये १२ हजार पदांची भरती पवित्र संकेत स्थळामार्फत सुरू करण्यात आली.
 • भरती प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने होण्यासाठी पवित्र संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले. या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी उद्भवल्याने ही प्रक्रिया लांबली आहे. सध्या खासगी अनुदानित संस्थांतील शिक्षकांची पदे मुलाखतीद्वारे भरण्याचा टप्पा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एमपीएससीमार्फत शिक्षकांची भरती प्रक्रिया राबवण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयाकडून शासनाला सादर करण्यात आला आहे.
 • एमपीएससीमार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवण्याबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्यामार्फत शिक्षकांची भरती एमपीएससीमार्फत करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला. या प्रस्तावाबाबत शिक्षण सचिव, एमपीएससीचे अध्यक्ष यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे.
 • मात्र एमपीएससीमार्फत शिक्षकांची भरती करण्यासाठी सध्याच्या नियमांमध्ये काही बदल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे बदल करण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत सध्या सुरू असलेली भरती प्रक्रियाही पूर्ण होईल. त्यामुळे पुढील शिक्षक भरती एमपीएससीमार्फत होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

Shikshak Bharti 2023: Despite the absence of additional teachers in the higher secondary education department, recruitment for the last ten years has been consistently delayed. As a result, there are 5,000 vacancies for junior college teachers in the state. The Maharashtra State Junior College Teachers’ Federation has demanded that the state government should immediately fill the vacancies of teachers and complete the recruitment process during the summer vacation so that teachers can be made available in colleges in the coming academic year.

उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षक अतिरिक्त नसतानाही गेली दहा वर्षे सातत्याने भरतीसाठी विलंब केला जात आहे. परिणामी राज्यात पाच हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्य सरकारने शिक्षकांची ही रिक्त पदे त्वरित भरावीत, ही शिक्षक भरती प्रक्रिया उन्हाळ्याच्या सुटीत पूर्ण करावी, जेणेकरून येत्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक उपलब्ध होऊ शकतील, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने केली आहे.

राज्यात गेली १० वर्षे शिक्षकांच्या जागा भरण्यासाठी शासन स्तरावर वेगवेगळे आदेश देऊन शिक्षकांची भरती प्रलंबित राहत आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात काही शिक्षक अतिरिक्त असले तरी उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागात मात्र पाच हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. शासनाने या जागांवर शिक्षक भरण्यासाठी परवानगी नाकारल्यामुळे शिक्षकांच्या अनुपस्थितीत विद्यार्थी अभ्यास करून परीक्षा देत आहेत. त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होत आहे.

गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे ऑनलाइन अध्यापन करावे लागल्यामुळे शिक्षकांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवली नाही, परंतु गेल्या दोन महिन्यांपासून शिक्षक नसल्यामुळे वर्ग रिकामे असल्याचे महासंघाचे समन्वयक प्रा. मुकुंद आंधळकर यांनी सांगितले.

प्रा. आंधळकर म्हणाले,‘‘बोर्डाचे पेपर तपासणीसाठी शिक्षक पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध न झाल्याने शिक्षकांना जास्त उत्तरपत्रिका तपासाव्या लागल्या आहेत. दरम्यान, शासनाने ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे शिक्षकांची भरती करण्याचे कार्य सुरू केले होते, परंतु ही प्रक्रिया देखील थांबली. त्यामुळे आता राज्य सरकारने शिक्षकांच्या किती जागा रिक्त आहेत, याची त्वरित माहिती घ्यावी आणि उन्हाळ्याच्या सुटीत शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करावी.’’ कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक भरती प्रक्रिया त्वरित राबविण्याच्या मागणीचे निवेदन महासंघातर्फे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना देण्यात आले आहे.


Shikshak Bharti 2023 new update

In Barshi taluka including Koregaon, the movement to fill the vacancies of teachers in 18 Zilla Parishad schools has gained momentum. . Immediate action will be taken to fill the vacancies of teachers in the school and the inconvenience will be removed by filling the vacancies. Teacher recruitment will be done soon in Koregaon. Read More details as given below.

कोरेगाव (ता, बार्शी) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत एकाच खोलीत चार इयत्तांचे वर्ग चालवण्याची जबाबदारी एकाच शिक्षकावर आहे. कोरेगावसह बार्शी तालुक्यात 18 जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्याबाबतच्या हालचालींना गती आली आहे. मात्र. तातडीने शिक्षक न दिल्यास कोरेगाव जि. प शाळेला 4 मार्च रोजी कुलूप ठोकण्याच्या निर्णयावर ग्रामपंचायत व ग्रामस्थ ठाम आहेत.

शिक्षक भरती 2023 -राज्यात 15 हजार शिक्षकांची भरती लवकरच

कोरेगावसह तालुक्यातील अठरा जि. प शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करून जागा भरून गैरसोय दूर केली जाईल. कोरेगाव येथेही लवकरच शिक्षक येईल.”

Palghar District Shikshak Bharti 2023 updates : In Palghar district, only 2212 posts are vacant in the primary department. It has 1651 teachers. There are 262 vacancies for headmasters. Also 3 out of 4 posts in group A and B are vacant.  As per the latest news provided by the Education Officer Primary at Palghar District that the recruitment process work was now in its final stages for teachers, extension officers and headmasters etc. In the recruitment of teachers in PESA, 1651 posts of teachers from Scheduled Tribes are vacant. These posts have remained vacant due to non-meeting of candidates. These posts will be filled if candidates are received. There are 35 vacancies in category 2 and 20 vacancies in category 3 in the district. There are 81 vacancies for the post of Center Head. He said some of the proposals have been sent to the government while others are in the process.

शिक्षणसेवकांचे मानधन वाढवणार

पालघर जिल्हा पेसा क्षेत्र शिक्षक भरती अपडेट्स

 • पालघर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी माहिती दिली की, भरती ही सरळ आणि पदोन्नती मार्गाने केली जाते. त्यात शिक्षक, विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक यांची बिंदू नामावलीच तयार झाली नसल्याने ही भरती प्रक्रिया रखडली होती. आता त्याचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 • पेसा मधील शिक्षक भरती मध्ये अनुसूचित जमाती मधील १६५१ शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.
 • उमेदवार भेटत नसल्याने ही पदे रिक्त राहिली आहेत. उमेदवार प्राप्त झाल्यास ही पदे भरली जातील. तर जिल्ह्यात विस्तार अधिकारी श्रेणी २ मधील ३५ पदे तर श्रेणी ३ मधील २० रिक्त आहेत.
 • केंद्र प्रमुखाची ८१ पदे रिक्त आहेत. यातील काहींचे प्रस्ताव शासनाला पाठवले आहेत तर काहींची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 • पालघर जिल्ह्यात केवळ प्राथमिक विभागातील २२१२ पदे रिक्त आहेत. यात १६५१ शिक्षक आहेत. तर २६२ मुख्याध्यापक पदे रिक्त आहेत. तसेच अ आणि ब गटातील ४ पदांपैकी ३ पदे रिक्त आहेत. यामुळे जर शिक्षकच नसतील तर मुलांना शिक्षणाचे धडे कोण देणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Vacancy Details of Shikshak in Palghar – रिक्त पदे

 • पदाचे नाव                              मंजूर पदे       रिक्त जागा    
 • विस्तार अधिकारी श्रेणी                     २५०          ३५
 • विस्तार अधिकारी श्रेणी                     ३२१          २०
 • मुख्याध्यापक                                  ३७१          २६२
 • शिक्षक : — वर्गानुसार                      —           —
 • अनुसूचित जाती                               १२२          ७१
 • अनुसूचित जमाती (पेसा)                 ६१५८         १६५१
 • अनुसूचित जमाती (नॉन पेसा)           ६६           ७१
 • वि. जा. अ.                                        २८           ०४
 • भ. ज. ड.                                          १९           ४३
 • भ. ज. ब.                                          २३           ०४
 • भ. ज. क.                                         ३३           ०५
 • वि. मा. प्र.                                        १९           १५
 • इतर मागासवर्गीय                           १७८          ७६
 •   खुला                                            ४५१          १४

प्राध्यापकांच्या 3064 रिक्त जागेची भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु

ZP शिक्षक भरती 2021- 23 हजार जागा रिक्त

पवित्र पोर्टलद्वारे होणारी शिक्षक भरती अखेर सुरु!!

लवकरच शिक्षक भरती ५८०० जागा रिक्त

Arogya Vibhag Bharti 2023

Arogya Vibhag Recruitment 2023

Arogya Vibhag Bharti 2023:  Latest updates regarding Arogya Vibhag Recruitment 2023 is that The recruitment process has not been implemented in the health department for the last three years. According to the recently released circular, now health department recruitment will be conducted by TCS. Read more about this in the PDF below. Read More details are given below.

आत्ताच प्रसिद्ध झालेल्या परिपत्रकानुसार आता आरोग्य विभाग भरती TCS द्वारे राबविण्यात येणार आहे. या संदर्भातील आधी माहिती खाली दिलेल्या PDF मध्ये बघावी.

शासन निर्णय : 

 • सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा आयुक्तालयांतर्गत गट- “क” व गट-“ड” संवर्गातील सरळसेवा पदभरती ही टी. सी. एस. आय. ओ. एन. (टाटा कंन्सलटंसि सर्विसेस लिमिटेड) यां कंपनीमार्फत करण्यात यावी.
 •  संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमूद शासन निर्णयानुसार विहित परीक्षा शुल्क उमेदवारांकडून आकारण्यात येईल.
 •  संदर्भ क्र. ४ मध्ये नमूद शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादेत शिथिलता अनुज्ञेय राहील
 • सदर पदभरती प्रक्रिसेसाठी आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई यांचेकडून टी.सी.एस.- आय.ओ.एन (टाटा कंन्सलटंसि सर्विसेस लिमिटेड) यांचेशी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात येईल.
 •  सदर भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी खालीप्रमाणे निवड मंडळांची स्थापना या शासननिर्णयाद्वारे करण्यात येत आहे.

भूतपूर्व दुय्यम सेवा मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट- ब (अराजपत्रित) गट-“क” व गट-“ड” संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील सरळसेवेने भरण्याबाबतच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र १ मध्ये नमूद शासन निर्णयानुसार जिल्हा /प्रादेशिक/ राज्यस्तरिय पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता निवडसमित्यांची स्थापना करणे, परीक्षा स्वरुप जाहिरात पध्दती समान गुण मिळाल्यास अवलंबवयाची कार्यपध्दती निवडसूचीत समाविष्ट करावयाच्या उमेदवारांची संख्या व निवडसूचीची कालमर्यादा, पदभरती प्रक्रिया अंमलबजावणी व संनियंत्रण, निवडसमितीचे निर्णय अभिलिखीत करणे इ. बाबींच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत.  शासननिणर्यानुसार या पदभरतीसाठी स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविण्यास TCS ION (टाटा कंन्सलटंसि सर्विसेस लिमिटेड) व IBPS या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेणे, परीक्षा कार्यपध्दती व कंपनीला अदा करावयाचे शुल्क निश्चिती याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

CHECK NEW GR HERE 


Arogya Vibhag Bharti 2023: Latest updates regarding Arogya Vibhag Recruitment 2023 is that The recruitment process has not been implemented in the health department for the last three years. However, Medical Education Minister Girish Mahajan said today that this recruitment process will be implemented within the next two months. Health workers will be recruited in the health department

गेल्या तीन वर्षांपासून आरोग्य सेविकांची भरती झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र येत्या दोन महिन्याच्या आत ही भरती प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज सांगितले. विधानसभा सदस्य रवी राणा, वैभव नाईक, मनीषा चौधरी यांनी आरोग्य सेविकांची पदभरतीबाबचा प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना महाजन बोलत होते. महाजन म्हणाले की, भरती प्रक्रियेसाठी निवडण्यात आलेल्या संस्थेमार्फत अर्ज छाननी प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे.

आरोग्य विभागात येत्या दोन महिन्यात भरती- गिरीष महाजनांची घोषणा

 1. पेपरफुटी आणि अनियमितता यांमुळे वर्ष २०१९ मध्ये घोषित करण्यात आलेली आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची भरती अद्याप झालेली नाही.
 2. येत्या २ मासांत ही भरती आम्ही पूर्ण करू, अशी घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत दिली. आमदार रवी राणा यांनी अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाविषयीची लक्षवेधी सूचना १० मार्च या दिवशी सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले.
 3. आरोग्य भरतीचा ठेका ‘टिस्को’ आणि अन्य एका आस्थापनाला देण्यात आला आहे. सद्यस्थिती भरतीप्रक्रियेसाठी ‘ॲप’ सिद्ध करण्याचे काम चालू आहे. जिल्हा परिषदेमध्ये राज्यभरात १६ सहस्र जागा रिक्त आहेत. या जागा भरण्यासाठीही सरकार प्रयत्नरत असल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

Arogya Vibhag Bharti 2023 updates is given here. As per the latest updates is that this recruitment process will be held in two phases in this year for 23000 various vacant posts. Health Ministry Tanaji Savant give this information, this recruitment process will be start within a two month from the dates. Read the below given details carefully and keep visit us.

राज्य सरकारने राज्यात ७५ हजार नोकर भरतीची घोषणा करून बराच काळ लोटला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात एकही विभागातील अनेक रिक्त पदांच्या जाहिरातीच प्रकाशित झालेल्या नाहीत. त्याच पार्श्वभूमीवर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी दोन महिन्यानंतर टप्याटप्प्याने आरोग्य विभागातील सर्व २३,००० हजार रिक्त जागा भरणार असल्याचे सांगितले आहे.

Mega Bharti 2023

प्रतिक्षा संपली! आरोग्य विभागात मेगा भरती ; तानाजी सावंताची मोठी घोषणा

 1. आरोग्य विभागातील जागा भरण्यासाठी जानेवारीमध्ये जाहिरात काढण्यात येणार आहे, त्यासाठी बिंदुनामावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी दिली आहे. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उप केंद्र ही जिल्हा रुग्णालयासारखी मोठी झाली आहेत. डाॅक्टरही तिथेच राहतात. या आरोग्य केंद्रांसाठी पाच ते दहा कोटींचे प्रस्ताव आलेले असतात.पण तेथिल पदेच रिक्त राहिली तर गरिबांना त्याचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारकडे यासाठी निधी आहे का? केंद्र शासनाने यासाठी मदत कशी करणार? आरोग्य केंद्रांवर येथे अधिकारी व कर्मचारी वर्ग उपलब्ध होणार आहे का?, असे सवाल आमदार शिंदे यांनी उपस्थित केले.
 2. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या आरोग्य विभागाच्या जागांसाठी नवीन वर्षात भरती केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे कंत्राटी तत्त्वावर असणाऱ्या एमबीबीएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेतले जाणार आहे. केंद्र सरकारने शिक्षण व आरोग्यावर अधिकाधिक निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यानुसार अधिकाधिक निधीची तरतुद केली जाणार आहे. आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकारी, प्रथम श्रेणी अधिकारी, क व ड संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसांत त्याची जाहिरात काढली जाईल आणि त्यानुसार भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असंही सावंत यांनी म्हंटल आहे.
 3. त्यानंतर , सोलापूर जिल्ह्यातील ७७ आरोग्य केंद्रे असून उप केंद्रांचेही काम सुरु आहे. तिथेही पद निर्मिती करण्यात येईल. तसेच कर्माळा येथील उप केंद्र तयार आहे. तेथे पद निर्मिती झालेली नाही, असे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी सांगितले. त्यावर सोलापूर-धुळे या राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहेत, खुलताबादसह दौलताबाद, वेरूळ, म्हैसमाळ, सुलीभंजन ही पर्यटन आणि धार्मिक स्थळे असल्याने खुलताबादमध्ये ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले.

Arogya Vibhag Bharti 2023- As many as 1406 posts of community and health officers are going to be filled in the Arogyavardhini Center under the Ayushman Bharat Yojana, State Health Minister Dr. Tanaji Sawant informed.

आरोग्यवर्धिनी केंद्रात 1406 समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरणार:

आरोग्यवर्धिनी केंद्रात 1406 समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत, ती लवकरच भरण्यात येतील अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत (Dr. Tanaji Sawant) यांनी दिली आहे. आयुष्यमान भारत योजनेतून राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्रात 1406 समुदाय व आरोग्य अधिकारी यांची पदे रिक्त होती.

Health Department Recruitment Bharti 2022

 • आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या (Health Department Recruitment) या पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने डिसेंबर 2022 पर्यंत 10,356 आरोग्य केंद्र कार्यान्वित करण्याचे लक्ष राज्याला दिले होते. राज्याने आतापर्यंत 8,330 उपकेंद्र, 1,862 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 582 नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र असे 10,774 आरोग्य केंद्र हे आरोग्यवर्धिनी केंद्रात कार्यान्वित केले आहेत.
 • राज्यातील उपकेंद्राद्वारे 5,000 लोकसंख्येला आरोग्यवर्धिनी केंद्र निर्माण करण्यात आले आहेत या केंद्रामध्ये तेरा प्रकारच्या सेवा रुग्णांना दिल्या जात आहेत.
 • आरोग्यवर्धिनी केंद्राच्या अंतर्गत प्रामुख्याने प्रसुती पूर्व, प्रसूती सेवा नवजात बालकांना सेवा, बाल आणि किशोरवयीन आजार व लसीकरण, कुटुंब नियोजन गर्भनिरोधक आवश्यक सेवा, सामान्य रोगाची बाह्य रुग्ण सेवा, संसर्गजन्य रोग नियोजन, असंसर्गजन्य रोग  व तपासणी ,मानसिक आरोग्य नियोजन ,कान, नाक, घसा डोळे व सामान्य आजार संबंधीच्या सेवा, दंत मुखरोग आरोग्य, वाढत्या वयातील आजार व परिहारक उपचार, प्राथमिक उपचार व आपत्कालीन सेवा, आयुष व योग अशा सेवांचा यात समावेश आहे.

आरोग्य विभागात साडेचार हजार भरती जाहीर  

राज्य सरकारकडून अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्ताने 75 हजार नोकर भरती करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये आरोग्य विभागात साडेचार हजार जागांसाठी भरती जाहीर करण्यात आली आहे. पोलिस विभागात 18 हजार जागांसाठी भरती जाहीर झाली आहे. सध्या त्या संबंधित अर्ज भरती प्रक्रिया सुरू आहे. ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा परिषदेमध्ये जवळपास दहा हजार जागांची भरती जाहीर करण्यात आली आहे. लवकरच राज्यात शिक्षक भरती करण्याचा निर्णय राज्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी घेतला आहे. तसेच कौशल्य विकास विभागामार्फत खाजगी कंपन्यांमध्ये एक लाख तरुणांना रोजगार देण्यासाठी करार करण्यात आला आहे. येणाऱ्या काळात रोजगार मेळावे घेऊन हा रोजगार देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारचा असणार आहे.

Arogya Vibhag Bharti 2022 latest new is that this bharti process will be held for 10000 posts. Arogya Mantri Girish Mahajan announce this news today, also the recruitment process time table declared now. See below given details regarding this. Lots of candidates waiting for this recruitment from last 3 years now this news is a gift for them. Candidates keep visit on our website www.mahagov.info for the latest udpates of Arogha vibhag.

आरोग्य विभागात १० हजार पदांची भरती करणार; राज्य सरकारची मोठी घोषणा

मुंबई – राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाची घोषणा केली आहे. गेल्या साडे तीन वर्षात शासकीय नोकरी भरती खोळंबली होती. त्यात राज्य सरकारने पुढाकार घेत १० हजार जागा आरोग्य विभागाच्या रिक्त आहेत. त्यावर भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फेब्रुवारी, मार्च दरम्यान परीक्षा घेऊन या जागा भरण्यात येतील.  गेल्या अनेक दिवसांपासून भरतीचा प्रश्न प्रलंबित होता. साडे अकरा लाख तरुण या भरतीच्या प्रतिक्षेत होते. परीक्षा शुल्क भरूनही भरती झाली नव्हती. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजी होती असं मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं.

Arogya Vibhag Bharti Time Table 2023

कसं आहे भरतीचं वेळापत्रक?

 1. १ जानेवारी ते ७ जानेवारी – भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होईल.
 2. २५ जानेवारी ते ३० जानेवारी – उमेदवारांच्या अर्जाची छाननी केली जाईल.
 3. ३१ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी – पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर
 4. २५ मार्च आणि २६ मार्च – विविध पदांसाठी भरती परीक्षा होईल
 5. २७ मार्च ते २७ एप्रिल – या कालावधीत उमेदवारांची निवड

Arogya Vibhag Recruitment 2023- As per the latest news, Giving information about the vacancies across the state, Mahajan said that 11 thousand 500 posts are vacant in the health department. Soon the final decision will be taken and the recruitment process will be completed by publishing the list of eligible candidates within a month. Read More details are given below.

राज्यभरात आरोग्य विभागामध्ये परिचारिकांसह वेगवेगळ्या पदांच्या ११ हजार ५०० जागा रिक्त असून त्याविषयी येत्या सोमवारी अंतिम निर्णय होऊन महिनाभरात पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करीत भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. यासोबतच शिक्षकांच्या रिक्त असलेल्या ५० हजार जागादेखील लवकरच भरल्या जातील, असेही महाजन यांनी सांगितले.

Arogya Vibhag Bharti 2022

जळगावातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील रिक्त जागांविषयी महाजन यांना विचारले असता त्यांनी संपूर्ण राज्यभरात असलेल्या रिक्त जागांविषयी माहिती देताना सांगितले की, आरोग्य विभागातील ११ हजार ५०० जागा रिक्त आहेत. त्यासाठी ११ लाख अर्ज आले आहेत, मात्र त्याकडे महाविकास आघाडी सरकारने एवढ्या वर्ष लक्ष दिलेच नाही व ही भरती होऊ शकली नसल्याचे ते म्हणाले. मात्र आता या जागा भरण्यासाठी येत्या सोमवारी बैठक घेणार असून संबंधितांना सूचना देऊन त्याचदिवशी माझी त्यावर स्वाक्षरी घेण्याचे कळविले असल्याचे महाजन म्हणाले. महिनाभरात ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करून उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे सांगितले.


Arogya Vibhag Recruitment 2021 for Group C & Group D was cancelled due to the examine paper leak. Now the Arogya Vibhag decided to published the new advertisement for these post again and the candidates who already eligible in 31st October 2021 examination process they do not filled the application form again. Read the more details given below regarding this and keep visit us for the further updates.

आरोग्य विभागाअंतर्गत ३१ ऑक्टोबर २०२१ मध्ये घेण्यात आलेल्या पदभरती परीक्षेत मोठा घोळ झाल्यामुळे पदभरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. आता सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार नवीन जाहिरात प्रकाशित होणार आहे. रद्द झालेल्या पदभरतीसाठी पात्र उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची गरज नसल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली माहिती वाचा…

आरोग्य विभाग ग्रुप क आणि ग्रुप ड भरती जाहिरात लवकरच

Arogya Vibhag Bharti 2022


Arogya Vibhag Bharti Exam Update: Health Department Group C Recruitment examination has been cancelled. The Health Department was scheduled to be held on October 15 and 16. This decision has been taken as the Maharashtra Public Service Commission exam is being held on the same day and the new exam schedule will be announced soon

राज्यातील ग्रामविकास विभागाच्या गट क अंतर्गत येणाऱ्या आरोग्य वभागाची 15 आणि 16 आक्टोबरला होणारी परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. याच दिवशी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून परीक्षेसंबंधीत नवीन वेळापत्रक लवकरच जाहीर होणार असल्याचे समजते आहे.

आरोग्य विभागाची ही परीक्षा प्रत्येक जिल्ह्यात घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा दुय्यम निवड मंडळामार्फत ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या आधी 15 आणि 16 ऑक्टोबरला या परीक्षा घेतल्या जाणार होत्या. 17 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान परीक्षेचा निकाल जाहीर करून यासाठीच्या पात्र उमेदवारांची यादी सुद्धा जारी करण्यात येणार होती.

आरोग्य सेवक भरतीची ही परीक्षा मार्च 2019 पासून  रखडलेली असून या आधी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाशी संबंधित भरतीचे विस्तृत वेळापत्रक आणि त्याबद्दलचा शासन निर्णय जाही करण्यात आला होता. मार्च 2019च्या जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आरोग्य विभागाशी संबंधि गट क पदाच्या भरती बाबतशासन निर्णय जारी करण्यात आला होता.

गट क मध्ये आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, आरोग्य पर्यवेक्षक या पदासाठी ही भरती केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत आरोग्य विभागाच्या सर्व रिक्त पदांसाठी ही भरती परीक्षा जिल्हा निवड मंडळामार्फत घेतली जाणार आहे.


Arogya Vibhag Bharti 2022 Exam Date Declared: Arogya Vibhag declared the examine dates for Group C Posts. According to the Health Department Group C Recruitment examination will be conducted on October 2022. Arogy Vibhag Bharti 2022 Examine for Group ‘C’ group are going to be conducted on 15th October & 16th October 2022. The state government has informed that the result will be announced within 15 days after the examination. Read More details about given below.

Arogya Vibhag Bharti 2022 Time Table

Arogya Vibhag Bharti Time Table

आरोग्य विभागातील नोकर भरतीसाठी 15,16 ऑक्टोबरला परीक्षा

 1. महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये आरोग्य विभागात रखडलेली भरती प्रक्रिया आता तीन वर्षांनी मार्गी लागण्याची चिन्हं आहे. नुकतेच राज्याच्या ग्रामविकास विभागाकडून आरोग्य विभागातील गट क साठी भरतीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता 15, 16 ऑक्टोबरला ‘क’ गटाच्या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. परीक्षेनंतर 15 दिवसांत निकालही जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती राज्य सरकार कडून देण्यात आली आहे.
 2. आरोग्य विभागात गट क च्या नोकरभरतीमध्ये आरोग्य सेवक ,आरोग्य सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता, आरोग्य पर्यवेक्षक या पाच पदासाठी नोकरभरती होणार आहे.मागील वर्षी 24 ऑक्टोबरला आरोग्य विभागाची गट क आणि गट ड वर्गासाठी परीक्षा झाली होती. त्यावेळी या परीक्षेत घोळ झाल्याचं निदर्शनास आल्याने पुढील सारी प्रक्रिया बारगळली होती. तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी तेव्हा सारी भरती प्रक्रिया रद्द करून सरकार नव्याने परीक्षा घेईल अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार आता या परीक्षा नव्याने घेतल्या जाणार आहेत.
 3. आता नव्याने परीक्षेचा सारा कार्यक्रम बनवण्यात आला आहे. यामध्ये कोणत्या कंपनीकडून परीक्षा घेतली जाईल ते विद्यार्थ्यांची हॉल तिकीट्स, परीक्षा, परीक्षेनंतर उत्तरसूची जाहीर करणं, त्यामधील आक्षेप पाहणं आणि अंतिम निकाल लावणं याचा समावेश आहे. त्यासाठी दिलेल्या गाईडलाईन्स आणि वेळापत्रक तंतोतंत न पाळल्यास शिस्तभंगविषयक कारवाईचाही इशारा देण्यात आला आहे.
 4. Download GR

Arogya Vibhag Bharti 2022: The government has decided to cancel the October examination for the posts of ‘D’ and ‘C’ in the state health department. The decision has come as a relief to hundreds of candidates in the state who dream of government jobs. The candidates no needs to filled the application form again for this examine.  According to the new advertisement, new candidates will be able to apply by paying the examination fee. Read the more details given below and keep visit us for the further updates.

Arogya Vibhag Jalgaon Bharti 2022

उमेदवारांना पुन्हा अर्ज भरण्याची आवश्यकता नाही

 पेपरफुटी झालेली वादग्रस्त आरोग्य विभागाची गट ‘क’ व गट ‘ड’ची परीक्षा राज्य शासनाने अखेर रद्द केली आहे. नव्याने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी यापूर्वीच्या पात्र उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नाही, असे याबाबतच्या जाहिरातीमध्ये नमूद केले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून घेण्यात आलेल्या गट क व ड च्या दिनांक 24/10/2021 व 21/10/2021 रोजी घेण्यात आलेली परीक्षा प्रक्रीया रद्द करण्यास मान्यता दिली आहे. नवीन परीक्षेसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठीच्या जाहीरातीमध्ये रद्द केलेल्या परीक्षेसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा अर्ज करावा लागणार नाही असे विभागाने सांगितले आहे, तसेच नव्याने अर्ज करतील त्या उमेदवारांना परीक्षा फी सह अर्ज करावे लागतील, तसेच त्यांना इतर अटी लागू असणार आहेत. 2 महिन्याच्या आत छाननी संपवावी अशा सूचना विभागाकडून करण्यात आल्या आहेत.

परीक्षा तातडीने घ्यावी

आरोग्य विभागाच्या दोन्ही परीक्षांच्या माध्यमातून सुमारे सहा हजार जागांची पदभरती होणार असल्याने, राज्यातील सुमारे चार लाख उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. मात्र, या भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्यामुळे एकाही उमेदवाराला भरतीबाबत विश्वास नाही. अशा परिस्थितीत पदभरती परीक्षा पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे. परीक्षा पुन्हा घेण्यासाठी सरकारने तीन नव्या खासगी कंपन्यांची नेमणूक केली आहे. मात्र, परीक्षा कधी होणार, ऑफलाइन होणार की ऑनलाइन असे अनेक प्रश्न उमेदवारांसमोर आहेत. त्यामुळे परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने घेण्याबाबत तातडीने अंमबजावणी करण्याची मागणी ‘एमपीएससी समन्वय समिती’चे राहुल कवठेकर यांनी केली आहे.

Arogya Vibhag Bharti 2022

सरकारचे म्हणणे काय?

‘आरोग्य विभागामार्फत गट ‘क’ पदासाठी २४ ऑक्टोबरला; तर गट ‘ड’ पदासाठी ३१ ऑक्टोबरला घेतलेली परीक्षा रद्द करण्याला मान्यता देण्यात आहे. या परीक्षेसाठी नव्याने प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातीत, जुन्या परीक्षार्थ्यांना नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्य़ाचप्रमाणे नवीन जाहिरातीनुसार नवीन अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षा शुल्क भरून अर्ज करता येणार आहे,’ असा निर्णय सरकारच्या अतिरिक्त सचिव अर्चना वालझाडे यांनी परिपत्रकाद्वारे प्रसिद्ध केला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आणि आरोग्य सेवा संचालनालयाला वालझाडे यांनी दिल्या.


Arogya Vibhag Bharti 2022 Group C & Group D Examine Details – As per the latest news regarding the Arogya Vibhag Bharti 2022 Exam is that “Health Minister Rajesh Tope has said that the exams will be conducted in the next two to three months through TCS or MKCL. The final decision taken by Arogya Vibhag is to cancel the previous exams due to the rupture of the papers of the ‘C’ and ‘D’ group. The candidates no needs to filled the application form again for this examine. Read the more details given below and keep visit us for the further updates.

उमेदवारांना पुन्हा अर्ज भरण्याची आवश्यकता नाही

या परीक्षांसाठी आधी अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांची तपशीलवार माहिती आमच्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे परीक्षा नव्याने राबविण्यात येणार असली तरी उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. उपलब्ध माहिती आधारे प्रवेशपत्रासह पुढील माहिती विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. .. वयोमर्यादेमुळे पात्र न ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही सूट देण्याची मागणी परीक्षा पुन्हा घेतल्यामुळे काही विद्यार्थी वयोमर्यादेमध्ये बसत नसल्याने या परीक्षेसाठी पात्र न ठरण्याची शक्यता आहे. तेव्हा विशेष बाब म्हणून या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी आम्ही सामान्य प्रशासन विभागाकडे करणार आहोत. परंतु याबाबतचा सेवा नियमनाबाबतच्या नियमावलीनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार सामान्य प्रशासन विभागाला आहे. त्यामुळे याबाबतचा अंतिम निर्णय या विभागाचा असेल, असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले.

 1. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ‘क’ आणि ‘ड’ गटाच्या झालेल्या परीक्षांचा पेपर फुटल्यामुळे या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. तसेच या परीक्षा येत्या दोन ते तीन महिन्यांत ‘टीसीएस’ किंवा ‘एमकेसीएल’मार्फत राबविण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे.
 2. आरोग्य विभागाच्या गट क संवर्गातील २७३९ आणि गट ड संवर्गातील ३४६६ अशा एकूण ६२०५ पदांसाठी भरती प्रक्रिया गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्येच जाहीर करण्यात आली होती. परंतु आता याला जवळपास नऊ महिने उलटले तरी या परीक्षांचा गोंधळ सुरूच असल्याने भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. दुसरीकडे परीक्षार्थीना परीक्षेबाबतही काही ठोस माहिती गेल्या काही महिन्यांमध्ये दिलेली नसल्याने तेही निकालाची वाट पाहत ताटकळत राहिले आहेत.
 3. आरोग्य विभागाच्या या पदांसाठीची भरती परीक्षा सप्टेंबरमध्ये जाहीर केली होती. यासाठी न्यासा कंपनीची निवड सामान्य प्रशासन विभागाने केली होती. परंतु ऐनवेळी या परीक्षेसाठी आवश्यक तयारी कंपनीने न केल्यामुळे नियोजित वेळेच्या काही तास आधी ही परीक्षा रद्द करावी लागली. त्यानंतर कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी पुन्हा याच कंपनीला परीक्षा घेण्याची परवानगी सामान्य प्रशासन विभागाने दिली. त्यानुसार गट क आणि ड संर्वगासाठीची परभरती परीक्षा न्यासामार्फत ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात आल्या.
 4. या दोन्ही परीक्षांचे पेपर फुटल्याचे काहीच महिन्यांमध्ये उघडकीस आले आणि याप्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरू केला. यामध्ये पेपर फुटल्याचे स्पष्ट झाले असून आरोग्य अभियानाच्या सहसंचालकांसह आणखी काही जणांना यात अटकही झाली आहे. डिसेंबरपासून हा तपास सुरू असूनही परीक्षाबाबतचा ठोस निर्णय सरकारने जाहीर न केल्यामुळे विद्यार्थी वर्गामध्ये मात्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

Arogya Vibhag Bharti Papers


Arogya Vibhag Bharti 2022 New Exam Dates for Group D is announce now. As per the latest news, the state government has been announce the Arogya Vibhag group D examine again. Health Minister Rajesh Tope has announced that the exam date sshortly. Groug ‘D’ class exam is going to be taken soon and admit card will be available before the 9 days of examine. Read More details as given below.

The Arogya Vibhag Bharti process will be carried out for a total of 6,205 posts in Group C of the health department, 2,739 and 3,466 in Group D. For this, examinations will be conducted simultaneously at 1500 centers in the state.

Arogya vibhag admit card will be available 9 days before the Exam – A decision was taken in the meeting to list all the examination centers on the dashboard, to list the students. Schools will also be available as the exams are on Sunday. Candidates will get holistic tickets 9 days before the examination.

Don’t believe the rumors – don’t believe any rumors, appealed Health Minister Rajesh Tope. He also said that an FIR should be lodged immediately if the examinees tried to commit any wrongdoing or any such thing was found. About the trust, Tope said – the trust was not appointed by the health department. Electronic method is adopted in any recruitment examination process. The IT department selects the agency for this. One of those five agencies is hired. This is decided by the Department of Information Technology. The health department only prepares exam question papers.

Why was the exam canceled? – C and D category examinations were to be held on Saturday 25th September and Sunday 26th September from various centers across the state. The confusion in the entrance exam had come to light two days ago. Many students in the state are confused due to mistakes in their tickets, lack of address of examination center, wrong photos, examination centers in far-flung districts. Against this background, the examination was finally postponed.

 1. आरोग्य विभागाच्या रद्द झालेल्या भरती परीक्षांच्या सुधारित तारखा राज्य सरकारने जाहीर केल्या आहेत. आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबतची घोषणा केली. सोमवारी दुपारी २ ते ३ तास बैठक झाली त्यामध्ये २४ ऑक्टोबर रोजी गट क ची परीक्षा तर ३१ ऑक्टोबर रोजी गट ड ची परीक्षा होणार आहे. त्यात हा निर्णय झाल्याची माहिती माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
 2. आरोग्य विभागाच्या गट क संवर्गातील २,७३९ आणि गट ड संवर्गातील ३,४६६ अशा एकूण ६,२०५ पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यासाठी राज्यातील १५०० केंद्रावर एकाच वेळी परीक्षा घेतली जाणार आहे.
 3. अॅडमिट कार्ड परीक्षेच्या ९ दिवस आधी – डॅशबोर्डवर सर्व परीक्षा केंद्रांची यादी द्यावी, विद्यार्थ्यांची यादी द्यावी, असाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. परीक्षा रविवारी असल्यामुळे शाळाही उपलब्ध होणार आहेत. परीक्षेच्या ९ दिवस आधी उमेदवारांना हॉलतिकीट मिळणार आहेत.
 4. अफवांवर विश्वास नको – कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, असे आवाहनही आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यावेळी केली. परीक्षार्थ्यांनी कोणताही गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केला किंवा असा कोणताही प्रकार आढळला तर तत्काळ एफआयआर दाखल करण्यात यायला हवा, असेही ते म्हणाले.
 5. न्यासा संस्थेबाबत टोपे म्हणाले – न्यासा संस्था आरोग्य विभागाने नियुक्त केली नव्हती. कोणत्याही भरती परीक्षेच्या प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीचा अवलंब होतो. त्यासाठी आयटी विभाग एजन्सी निवड करते. त्या पाच एजन्सींपैकी एकाला काम दिले जाते. याबाबतचा निर्णय माहिती तंत्रज्ञान विभाग घेते. आरोग्य विभाग केवळ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे काम करते.
 6. का रद्द झाली होती परीक्षा? – क व ड प्रवर्गातील परीक्षा शनिवार २५ सप्टेंबर व रविवार २६ सप्टेंबर असे दोन दिवस राज्यभरात विविध केंद्राहून घेण्यात येणार होती. परीक्षेतील प्रवेशपत्रातील गोंधळ दोन दिवसांपूर्वीच समोर आला होता. राज्यात अनेक विद्यार्थ्यांच्या हॉलतिकीटांमध्ये चुका, परीक्षा केंद्राचा पत्ता नसणे, चुकीचे फोटो, दूर-दूर जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्र अशा गोंधळामुळे उमेदवारांमध्ये गोंधळ, संभ्रमाचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर अखेर ही परीक्षा स्थगित करण्यात आली.

Arogya Vibhag Bharti 2022 Vacant Seats Details

Arogya Vibhag Bharti 2022 Arogya Vibhag Bharti 2022 Vacant Seats Details are given here. The list of vacancies which will be filled in the current financial year 2022 23 has been published for the posts of group C category in the Arogya Vibhag Maharashtra. District list of Pune, Latur, Nashik, Kolhapur, Nandurbar, Thane, Nagpur, Aurangabad, Akola, Osmanabad, Buldhana, Washim, Chandrapur, Bhandara, Wardha, Gondia, Gadchiroli, Mumbai, Ulhasnagar, Mira Bhayander, Raigad, Solapur, Satara, Palghar, Jalgaon, Ratnagiri, Ahmednagar , Sindhudurg, Parbhani, Hingoli, Beed, Buldhana, Yavatmal, Dhule, Amravati, Yavatmal, Chandrapur has been published. Click on the link below to view the list:

आरोग्य विभागातील गट क संवर्गातील कर्मचा-यांच्‍या २०२२ २३ या चालु आर्थिक वर्षातील रिक्‍त पदाची यादी प्रकाशित झाली आहे. पुणे, लातूर नाशिक, कोल्हापूर, नंदुरबार, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, अकोला, उस्मानाबाद, बुलढाणा, वाशीम, चंद्रपूर, भंडारा, वर्धा, गोंदिया, गडचिरोली, मुंबई, उल्हासनगर, मीरा भायंदर, रायगड, सोलापूर, सातारा, पालघर, जळगाव, रत्नागिरी, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग, परभणी, हिंगोली, बीड, बुलढाणा, यवतमाळ, धुळे, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर अशा सर्व जिल्हानि यादी प्रकाशित केली आहे. ती यादी बघण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा….

Vacant Seat District Wise List of Arogya Vibhag

A number of people have been arrested in connection with the state-wide public health department’s ‘C’ and ‘C’ examinations. The papers of both group ‘C’ and group ‘D’ in health recruitment were torn. This paperfooty had caused a great deal of anger among the candidates. Pune Cyber ​​Police have arrested some accused in connection with the case and are searching for others. In both the paperwork of health recruitment, Pune cyber police want Wadzari’s snake brothers. Only Sanjay Shahurao Sanap has been arrested by the police in this case.

Arogya Vibhag Bharti Exam Update

राज्यभर गाजलेल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वर्ग ‘क’ आणि वर्ग ‘ड’ परीक्षेतील घोटाळाप्रकरणी अनेकांना अटक करण्यात आली. परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा अहवाल पुणे सायबर पोलिसांनी राज्य सरकारकडे तीन महिन्यांपूर्वीच सादर केला. यानंतर ‘एमपीएससी’ समन्वय समिती आणि विद्यार्थ्यांनी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी लावून धरली. मात्र, सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतरही सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा किंवा निकालाबाबत निर्णय घेतला नाही.

राज्याच्या आरोग्य विभागाने २४ आणि ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी गट ‘क’ आणि ‘ड’ या संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षा घेतल्या. आत्र, या परीक्षेत घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्याने यात अनेकांना अटक करण्यात आली. त्यांची चौकशी सुरु आहे. एमपीएससी समन्वय समितीने आणि विद्यार्थ्यांनी परीक्षा रद्द करण्याची वारंवार मागणी केली आहे.


Arogya Vibhag Bharti 2022

Arogya Vibahg Bharti 2022- There are 1839 sub-district hospitals in Maharashtra, many of which are understaffed. There are a total of 21 thousand 496 recognized posts of health workers. However, 7,000 posts have not been filled. There are a total of 4,036 posts of doctors. Out of which 337 posts have not been filled. Compared to 2005, the situation is more dire. Because in 2005 all the posts were filled.

आरोग्य विभागात लवकरच ७ हजार पदांची भरती अपेक्षित

महाराष्ट्रात १८३९ उपजिल्हा रुग्णालय आहेत, त्यापैकी अनेक ठिकाणी पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी नसल्याचं समोर आलंय. ३५ टक्के मान्यताप्राप्त जागा या भरल्याच गेल्या नसल्याचं समोर येतंय. माहिती आधिकाराअतर्गत ही माहिती मागविण्यात आली आहे. अतिशय दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र अतिशय महत्वाची ठरतात. मात्र बऱ्याचचदा या ठिकाणी उपचार मिळत नाही. अनेकदा डॉक्टर उपलब्ध नसतात. अशा अनेक समस्यांमुळे गर्भवती महिला, बालक आणि वृद्ध यांना जीवाला मुकावं लागतं.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांची एकूण २१ हजार ४९६ मान्यताप्राप्त पद आहेत. मात्र त्यापैकी तब्बल ७ हजार पदं भरली गेलेली नाही. डॉक्टरांच्या एकूण ४ हजार ३६ पदं आहेत. त्यापैकी ३३७ पद भरलेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. २००५ सालच्या तुलनेत ही परिस्थिती अतिशय भयावह आहे. कारण २००५ साली सर्व जागांवर पदभरती झाली होती.

ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर मोठा ताण आहे. अनेकदा उपचार न मिळणं, आरोग्यकेंद्रात स्वच्छतेचा अभाव, डॉक्टर उपलब्ध नसणं या समस्या जाणवतात. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणजे रुग्णांना योग्य उपचार मिळत नाही. या सगळ्यांमुळे खासगी रुग्णालयांत जाण्याशिवाय आनेकांना पर्याय उरत नाही.


Arogya Vibhag Bharti 2022 for 4000 posts

आरोग्य विभाग मेगा भरती परीक्षा कधी होणार रद्द?

The Arogya Vibhag Mega Recruitment advertisement came last year. The Arogya Vibhag conducted examinations for various posts in Group C and D on 24th and 31st October, 2021. However, a number of people were arrested in connection with the scam in this recruitment process. Their investigation is underway. Candidates are now wondering when this mega recruitment exam will be canceled. The MPSC Coordinating Committee and the students have repeatedly demanded the cancellation of the health department’s mega recruitment exam.

आरोग्य विभागाची मेगा भरती जाहिरात मागील वर्षी आली होती. आरोग्य विभागाने २४ आणि ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी गट ‘क’ आणि ‘ड’ या संवर्गातील विविध पदांच्या परीक्षा घेतल्या. पण या भरती परीक्षेत घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आल्याने यात अनेकांना अटक करण्यात आली. त्यांची चौकशी सुरु आहे. तेव्हा आता हि मेगा भरती परीक्षा कधी होणार रद्द असा प्रश्न उमेद्वारांना पडला आहे. एमपीएससी समन्वय समितीने आणि विद्यार्थ्यांनी आरोग्य विभागाची मेगा भरती परीक्षा रद्द करण्याची वारंवार मागणी केली आहे.


आरोग्य विभागातील 4 हजार पदे भरण्यासाठी नव्याने परीक्षा

Arogya Vibhag Bharti 2022 for 4000 posts – Arogya vibhag published the notification for Group C and Group D – 4,000 posts recruitment examine will be held again. Group C and Group D New Examinations will be conducted soon. No new fee will be charged from the candidates for this examination. It has been decided to re-examine the posts in Group C and D. Read More details as given below.

राज्यात आरोग्य विभागातील २९ सहस्र ९६८ पदे रिक्त !

Updated on 05.03.2022 सार्वजनिक आरोग्य विभागातील नियमितची १७ सहस्र ६६२, तर कंत्राटी १२ सहस्र ३०६ अशी २९ सहस्र ९६८ पदे रिक्त आहेत. आरोग्य विभागातील पदांच्या भरतीप्रक्रियेत झालेल्या पेपरफुटीच्या चौकशीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यावर भरतीप्रक्रियेची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदांच्या भरतीविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे यांसह अन्य काही आमदारांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला ४ मार्चला दिलेल्या लेखी उत्तरात राजेश टोपे यांनी वरील माहिती दिली आहे.

या उत्तरामध्ये राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे की, पेपरफुटीच्या प्रकरणात पोलिसांकडून प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार आरोपींवर खटला प्रविष्ट करण्याची कार्यवाही चालू आहे. ‘अ’ गटातील १ सहस्र ७९५, ‘ब’ गटातील ९९६, तर ‘क’ गटातील ९ सहस्र ३४२ इतक्या जागा रिक्त आहेत. पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे विज्ञापन प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.

Bombay High Court Hall Ticket

Bombay High Court Hall Ticket : Direct Link at bombayhighcourt.nic.in: It is good news for the candidates who had applied for the recruitment of Bombay High Court for the Clerk Post and now looking to appear in this examination. So the board has issued a notification and provided the information about the Bombay High Court Clerk Admit Card 2023.

List of candidates, who are eligible for appearing for Typing Test for the post of Clerk

ONLINE HALL TICKET/ADMIT CARD FOR THE POST OF CLERK

Police Bharti 2023 Result

Police Bharti 2023 Result: Here, we’ll talk about the cutoff scores and merit list for the 2023 Maharashtra Police Constable result. For C.P., Pune, Wardha, Solapur, Nagpur Rural, Bhandari, Navi Mumbai, Navi Mumbai, Sangili, Kolhapur, and Aurangabad, the MH Police Bharti Result 2023 has been release. Candidates who receive more than the cut-off marks or exactly the cut-off marks are ineligible for the  MH Police Bharti. To receive the most recent updates on the MH Police Constable Result 2023, please check this page periodically.

महाराष्ट्र पोलीस भरती २०२२ चे विविध जिल्ह्यांच्या शारीरिक चाचणीचे गुण याद्या प्रकाशित होत आहे. सर्व जिल्ह्यांच्या निकालाच्या लिंक्स याच पेज वर पुढे प्रकाशित होत राहतील. तसेच खालील आपल्या जिल्ह्याच्या लिंक वरून आपण आपले मार्क्स चेक करू शकता. खालील लिंक मध्ये संबंधित जिल्ह्याची PDF डाउनलोड लिंक दिलेली आहे, त्यावर पूर्ण PDF दिलेली आहे. उमेदवारांचे नाव, चेस्ट नंबर, प्राप्त गुण इत्यादी माहिती PDF मध्ये दिलेली आहे.

District Wise Police Bharti 2022 Results

Results Declared on 8th March 2023

 1. मुंबई पोलीस शिपाई भरती शारीरिक परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर
 2. उद्या महिला पोलीस शिपाई भरती प्रक्रीयेला होणार सुरुवात
 3. अमरावती ग्रामीण पोलीस भरती लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी
 4. लोहमार्ग नागपूर चालक पोलीस लेखी परीक्षा पात्र उमेदवार यांची यादी.
 5. मिरा भाईंदर पोलीस भरती लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.
 6. अमरावती पोलीस चालक भरती लेखी परीक्षा पात्र उमेदवारयांची यादी.
 7. वर्धा पोलीस चालक भरती 2021 लेखी परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
 8. ठाणे ग्रामीण पोलीस चालक भरती लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.
 9. नाशिक ग्रामीण पोलिस भरती लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची यादी.
 10. औरंगाबाद पोलीस चालक लेखी परीक्षा पात्र ठरलेल्या उमेदवारयांची यादी
 11. सोलापूर शहर चालक पोलीस भरती लेखी परीक्षा पात्र उमेदवार यांची यादी.

Results Declared on 4th March 2023

 1. Nagpur Gramin Police Results-नागपूर ग्रामीण पोलीस ड्रायव्हर कॉन्स्टेबल लेखी परीक्षेसाठी यादी निवडा
 2. Akola Police Results-अकोला पोलीस चालक भरती कौशल्य चाचणी निवड यादी
 3. Mumbai Railway Police Results- मुंबई लोहमार्ग पोलीस मैदानी चाचणी निकाल जाहीर
 4. Solapur Gramin Police Results
 5. c -पुणे लोहमार्ग पोलिस भरती मेरिट लिस्ट जाहीर
 6. Pune Gramin Police Results-पुणे ग्रामीण महिला पोलीस शिपाई पदासाठी झालेल्या मैदानी चाचणीचे गुण
 7. Sindhudurg Police Results-सिंधुदुर्ग चालक पोलिस भरती प्रक्रियेसाठी यादी प्रसिध्द
 8. Nagpur Police Results-नागपूर शहर पोलीस शिपाई चालक पदाचे लेखी परीक्षेसाठी पत्र ठरलेल्या उमेदवारांची सूची.
 9. Satara Police Results -शारीरिक व मैदानी चाचणी अंतिम गुणपत्रक यादी
 10. Palghar Police Results -पालघर पोलीस भरती मेरिट लिस्ट जाहीर
 11. Parbhani Police Results -लेखी परीक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची यादी
 12. Wardha Police Result-वर्धा पोलीस चालक भरती 2021 लेखी परिक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
 13. Aurangabad Railway Police Result: कौशल्य चाचणीमध्ये पात्र उमेदवारांची गुणवत्ता यादी
 14. Nashik Rural Police Results -नाशिक ग्रामीण पोलिस भरती लेखी परीक्षेसाठी १८६९ उमेदवार पात्र
 15. Chandrapur Police Results-चंद्रपूर पोलीस चालक लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर
 16. Gadchiroli Police Results-गडचिरोली पोलिस भरती मेरिट लिस्ट
 17. Yavamtal Police Results-यवतमाळ पोलीस भरती कौशल्य चाचणीचे वेळापत्रक जाहीर
 18. Kolhapur Police Results-कोल्हापूर पोलीस लेखी चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
 19. Thane Gramin Police Results-चालक कौशल्य चाचणीसाठी वेळापत्रक
 20. Thane Gramin Police Bharti 2021 Results
 21. Raigad Police Bharti Results -रायगड चालक पोलीस भरती पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची तात्पुरती गुणवत्ता यादी
 22. Gondia Police Bharti Results 2022
 23. Mumbai Police Bharti Result- मुंबई पोलीस शिपाई भरती मैदानी चाचणीसाठी उमेदवारांची यादी

District Wise Police Bharti 2022 Results

Results Declared on 24th Feb 2023

District Wise Police Bharti 2022 Results

Results Declared on 15th Feb 2023

District Wise Police Bharti 2022 Physical Test Mark list

Results Declared on 14th Feb 2023

Results Declared on 7th February 2023

SRPF Group 8 Mumbai -मुंबई गट क्रमांक 8 शारीरिक गुणांची यादी जाहीर
Akola Police Bharti Results – अकोला पोलीस भरती – शारीरिक गुणांची यादी जाहीर
Pune Gramin Police Results- पुणे ग्रामीण पोलीस भरती मैदानी चाचणीचे गुण जाहीर
Mumbai Railway Police Results- मुंबई लोहमार्ग पोलीस मैदानी चाचणी परीक्षेचे गुण जाहीर
SRPF Pune Results-SRPF गट 1 पुणे पोलीस भरती शारीरिक चाचणी मेरिट लिस्ट
Gadchiroli Police Results-गडचिरोली पोलिस भरती मेरिट लिस्ट


Solapur Police Constable (Driver) Physical Test Result

Buldhana Police Constable Physical Test Result

Nashik Police Constable (Driver) Physical Test Result

Hingoli Police Constable Physical Test Result

Bhandara Police Constable (Driver) Physical Test Result

 Chandrapur Police (Driver) Physical Test Result

Palghar Police (Driver ) Physical Test Result

Nagpur Gramin Police (Driver ) Physical Test Result

Amravati Police (Driver ) Physical Test Result

Raigad Police Constable (Driver) Physical Test Results 

Hingoli Police Constable Physical Test Result

Chandrapur Police (Driver) Physical Test Result

Latur Police Driver Physical Test Results

Mira Bhayandar Police Driver Physical Test Results

Daund SRPF GR 5 Bharti Results-SRPF 5 दौंड Ground Test निकाल जाहीर

रत्नागिरी पोलीस भरती चालक पदाकरिता 02 जानेवारी 2023 तारखेला physical test झाली त्याचा निकाल जाहीर

Talathi Bharti 2023 Syllabus

Talathi Bharti 2023 Syllabus

Talathi Bharti 2023 Syllabus is given here. Maharashtra Talathi Bharti 2022 written examine will be expected in December 2021. The New Syllabus of Maharashtra Talathi Bharti 2023 Examinations is given for the Recruitment. The candidates should read all details of the syllabus from this page. The respective links of the Talathi Bharti 2023 Online Process will be started soon in December 2021. The details links & references are given here.

Talathi Bharti Document List-तलाठी भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे यादी

महाराष्ट्र तलाठी भरती 2023 परीक्षांचा नवीन अभ्यासक्रम खाली दिलेला आहे.

Syllabus of Talathi Bharti  – महाराष्ट्र तलाठी भरती 2023 लवकरच सुरु होणार

Syllabus in Marathi for Talathi Bharti

New Syllabus & Changes are given. The latest updates are given here on this page. The all links & changes are given here. Read all details given below.

महाराष्ट्र तलाठी भारती अभ्यासक्रम 2023

The Syllabus Topics are given below :

(A) Reasoning in Talathi Bharti 2023

 • Classification
 • Numerical Series
 • Alphabetical Series
 • Relationship
 • Coding-decoding
 • Analysis
 • Analogy
 • Odd man find out
 • Blood relationship
 • Direction Sense
 • Ranking test
 • Venn Diagram
 • Calendar
 • Mathematical Operation

(B) Mathematics in Talathi Bharti 2023

 • Number system
 • Addition, Subtraction, Divide and Multiplication
 • LCM & HCF
 • Square & Square roots
 • Cube & cubic roots
 • Decimal system
 • Numerical series
 • Simple interest
 • Percentage
 • Average
 • Profit and Loss
 • Time & Work
 • Time & Speed
 • Area of cube, cuboids, triangle, rectangle, square, sphere, circle etc.
 • Mixture
 • Problem on age
 • Compound Interest
 • Simplification

(C) Marathi Language Syllabus in Talathi Bharti

 • Similar words
 • Opposite words
 • One word for a sentence
 • Gender
 • Grammar

(D) English Language Syllabus in Talathi Bharti

 • Synonyms
 • Antonyms
 • One Word Substitution
 • Proposition
 • Words Followed by Particular prepositions
 • Tenses
 • Common error
 • Article
 • Noun, verb, adverb, adjective etc.

(E) General Awareness Syllabus in Talathi Bharti

 • Geography of District
 • Current Affairs
 • Constitution of India
 • History
 • Question on General Science
 • General Question on Banking Awareness
 • General Questions on Computer Awareness
 • Questions on International & National Sports
 • General Questions on Maharashtra history

Talathi Bharti 2023 Sample Papers

Sample Papers

Talathi Bharti 2023 Old Papers

Old Papers