District Hospital Osmanabad Bharti 2021

District Hospital Osmanabad Recruitment 2021

District Hospital Osmanabad Bharti 2021:  District Hospital Osmanabad has published a notification for the recruitment of a Neurologist / Neurosurgeon Post For the Osmanabad job location. Eligible and Interested candidates may apply with essential documents and certificates to the given address before the last date. The last date is 15th December 2021. More details about District Hospital Osmanabad Bharti 2021, are as given below:

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद येथे न्यूरोलॉजिस्ट / न्यूरोसर्जन पदाच्या विविध रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. तसेच अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 डिसेंबर 2021 आहे

Jilha Nivad Samiti Beed Bharti 2020

General Hospital Osmanabad Notification Details :

 • Organization Name: District Hospital Osmanabad
 • Name Posts:  Neurologist / Neurosurgeon
 • Application Mode:  Offline
 • Official Website: www.osmanabad.gov.in
 • Job Location: Osmanabad, Maharashtra
 •  Last Date: 15th December 2021

Vacancy Details For District Hospital Bharti 2021

Sr.No. Name of Posts Vacancy Qualification
01. Neurologist / Neurosurgeon  DM/ M.Ch (Neuro)

How to Apply For District Hospital Osmanabad Vacancies 2021

 • Interested applicants to these posts can be applied to these posts by submission of the applications to the given address
 • Prescribe application format should get filled with all require details
 • Mention education qualifications, experience, age, etc details in the applications
 • Also, need to attach the required documents & certificates as necessary to the posts
 • The last date of submission of the application is:-  15th December 2021
 • Address: जिल्हा शुल्य चिकीत्सक, जिल्हा शुल्य चिकीत्सक कार्यालय, उस्मानाबाद

Important Link

अधिकृत वेबसाईट
PDF जाहिरात

District Hospital Osmanabad Recruitment 2021

District Hospital Osmanabad Bharti 2021:  District Hospital Osmanabad has published a notification for the recruitment of a Medical officer, specialist Post For the Osmanabad job location. Eligible and Interested candidates appear for walk-in-interview along with documents and certificates to the given address. An Interview will be conducted on 30th November 2021. More details about District Hospital Osmanabad Bharti 2021 like the application & application address are as given below:

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद, येथे वैद्यकीय अधिकारी, विशेषतज्ञ पदाच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकरिता मुलाखती आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे.मुलाखतीची तारीख 30 नोव्हेंबर 2021 आहे.

Jilha Nivad Samiti Beed Bharti 2020

General Hospital Osmanabad Notification Details :

 • Organization Name: District Hospital Osmanabad
 • Name Posts:  Medical officer, specialist
 • Selection Mode: Walk-In-Interview
 • Official Website: www.osmanabad.gov.in
 • Job Location: Osmanabad, Maharashtra
 • Interview Date: 30th November 2021 

Vacancy Details For District Hospital Bharti 2021

Sr.No. Name of Posts Vacancy Qualification
01. Medical officer, specialist MBBS/ Post Graduation Degree/ Diploma 

How to Apply For District Hospital Osmanabad Vacancies 2021

 • Interested applicants can bring their applications for an interview with the selection committee
 • For the interview, applicants need to bring their applications duly filled with all require details
 • Mention education qualifications, experience age, etc in the applications.
 • Walk-in-interview will be conducted on -30th November 2021
 • Interview Address:  Hon’ble District Officer’s Office Meeting Hall Osmanabad

Important Link

अधिकृत वेबसाईट
PDF जाहिरात

District Hospital Osmanabad Bharti Merit List

District Hospital Osmanabad has issued a merit list for Medical Officer BAMS. Candidates who have applied here can check their names from below link:

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद बीएएमएस उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद बीएएमएस उमेदवारांची  गुणवत्ता यादी डाउनलोड


District Hospital Osmanabad Bharti Merit List: Merit list of X-ray Technician, CT Scan Technician Recruitment Examination has been published under District Hospital Osmanabad. Click on the link below to download the list.

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद भरती गुणवत्ता यादी डाउनलोड


District Hospital Osmanabad Recruitment 2021

Publication of Merit List for the Post of Lab Technician Under Covid 19 Click here

District Hospital Osmanabad Bharti 2021:  District Hospital Osmanabad has published a notification for the recruitment of Medical Officer Post For Osmanabad job location. The number of posts is 01. Eligible and Interested candidates may appear for walk-in-interview along with essential documents and certificates to the given address. An Interview will be conducted on 9th April 2021. More details about District Hospital Osmanabad Bharti 2020 like application & application address are as given below:

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद नि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार येथे वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या 01रिक्त जागेसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी 09 एप्रिल  2021  तारखेला मुलाखती करिता हजर राहावे. अधिक माहिती साठी कृपया दिलेली PDF जाहिरात वाचावी.

Jilha Nivad Samiti Beed Bharti 2020

General Hospital Osmanabad Notification Details :

 • Organization Name : District Hospital Osmanabad
 • Name Posts : Medical Officer
 • No of Posts :01
 • Selection Mode : Walk In Interview
 • Official Website : www.osmanabad.gov.in
 • Job Location : Osmanabad, Maharashtra
 • Interview Date: 9th April 2021

Vacancy Details For District Hospital Bharti 2021

Sr.No. Name of Posts Vacancy Qualification
01. Medical Officer 01 MBBS Degree/Diploma

How to Apply For District Hospital Osmanabad Vacancies 2021

 • Interested applicants can bring their applications for an interview with the selection committee
 • For the interview, applicants need to bring their applications duly filled with all require details
 • Mention education qualifications, experience age, etc in the applications.
 • Walk-in-interview will be conducted on 9th April 2021
 • Interview Address: Hon’ble District Officer’s Office Meeting Hall Osmanabad

Important Link

अधिकृत वेबसाईट

District Hospital Osmanabad Bharti Merit List

District Hospital Osmanabad has issued a merit list for Medical Officer BAMS. Candidates who have applied here can check their names from below link:

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद बीएएमएस उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद बीएएमएस उमेदवारांची  गुणवत्ता यादी डाउनलोड


District Hospital Osmanabad Bharti Merit List: Merit list of X-ray Technician, CT Scan Technician Recruitment Examination has been published under District Hospital Osmanabad. Click on the link below to download the list.

जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद भरती गुणवत्ता यादी डाउनलोड


District Hospital Osmanabad Recruitment 2021

District Hospital Osmanabad Bharti 2020:  District Hospital Osmanabad has published a notification for the recruitment of Medical Officer Post For Osmanabad job location. Eligible and Interested candidates may submit application along with essential documents and certificates to the given address. The last date for sending application is 30th September 2020. More details about District Hospital Osmanabad Bharti 2020 like application & application address are as given below:

General Hospital Osmanabad Notification Details :

 • Organization Name : District Hospital Osmanabad
 • Name Posts : Medical Officer
 • No of Posts :NA
 • Application Mode : Offline
 • Official Website : www.osmanabad.gov.in
 • Job Location : Osmanabad, Maharashtra
 • Last Date : 30th September 2020

Vacancy Details For District Hospital Bharti 2021

Sr. No. Name of Posts Vacancy Qualification
01. Medical Officer MBBS Degree/Diploma

How to Apply For District Hospital Osmanabad Vacancies 2021

  • Interested applicants to these posts can be apply to these posts by submission of the applications to given address
  • Prescribe application format should get filled with all require details
  • Mention education qualifications, experience, age etc details in the applications
  • Also need to attach the require documents & certificates as necessary to the posts
  • Last date of submission of application is :- 30th September 2020
  • Application Address : जिल्हा शल्यचिकीत्सक कार्यालय, जिल्हा रुग्णालय  उस्मानाबाद

Important Link

अधिकृत वेबसाईट
📄 जाहिरात

 


District Hospital Osmanabad Merit List-Staff Nurse

Under Covid 19 Recruitment, applications are invited to fill Staff Nurse Posts and for this District hospital Osmanabad completed process of Document Verification on 16th & 17th Sep  2020. Based on that a Merit List of candidates has been prepared. Candidates who have appeared for it can check their names from below pdf:

District Hospital Osmanabad Merit List-Staff Nurse


District Hospital Osmanabad Recruitment 2021

District Hospital Osmanabad Bharti 2020:  District Hospital Osmanabad has published a notification for the recruitment of Medical Officer Post For Osmanabad job location. Eligible and Interested candidates may appear for walk-in-interview along with essential documents and certificates to the given address. An Interview will be conducted on 15th September 2020. More details about District Hospital Osmanabad Bharti 2020 like application & application address are as given below:

 

General Hospital Osmanabad Notification Details :

 • Organization Name : District Hospital Osmanabad
 • Name Posts : Medical Officer
 • No of Posts :NA
 • Selection Mode : Walk In Interview
 • Official Website : www.osmanabad.gov.in
 • Job Location : Osmanabad, Maharashtra
 • Last Date : 15th September 2020

Vacancy Details For District Hospital Bharti 2021

Sr.No. Name of Posts Vacancy Qualification
01. Medical Officer MBBS Degree/Diploma

How to Apply For District Hospital Osmanabad Vacancies 2021

  • Interested applicants can bring their applications for an interview with the selection committee
  • For the interview, applicants need to bring their applications duly filled with all require details
  • Mention education qualifications, experience age, etc in the applications.
  • Walk-in-interview will be conducted on 15th September 2020
  • Address: मा. जिल्हाधिकारी बैठक सभागृह उस्मानाबाद


District Hospital Osmanabad Merit List

Under Covid 19 Recruitment, applications are invited to fill ANM Posts and for this District hospital Osmanabad completed process of Document Verification on 8th August 2020. Based on that a Merit List of candidates has been prepared. Candidates who have appeared for it can check their names from below pdf if they have any objection related to it they can send an application of objection at the mentioned address before 17th August 2020. Check your result from below list:

District Hospital Osmanabad Merit List

Leave a Comment