MPSC Group C services Main Examination Result

Maharashtra Group C Tax Assistant- Final Result

Maharashtra Public Service Commission-MPSC has released Group C Services Main Examination 2019-Tax Assistant final result on its official website. Candidates who have applied for  MPSC Group-C Tax Assistant Exam-2019 can check their result from below link.

महाराष्ट्र गट-सी सेवा मुख्य परीक्षा -2019 कर सहाय्यक- अंतिम निकाल


Maharashtra Group C Services Main Examination 2019 -Sub Inspector in State Excise – Final Result

MPSC-MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION has released final result for Maharashtra Group C Services Main Examination 2019 -Sub Inspector in State Excise Candidates can check their result from below link:


MPSC Group C services Main Examination Result

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION-MPSC has released Group C Services Main Examination 2019 result on its official website. Candidates who have applied for  MPSC Group-C Clerk Typist Main Exam-2019 can check their result from below link:

 MPSC लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा-2019 निकाल प्रकाशित


MPSC Group C services Main Examination 2018 Result

Tax Assistant Waiting List Released

 

MPSC Result 2020: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released Waiting List Result for the posts of Maharashtra Group-C Service – Sub Inspector of Advt No.39/2018 & Tax Asst of Advt No.40/2018. Candidates who have applied for this exams can check their names from waiting list. These candidates are eligible through waiting list. Candidates who have appeared for the selection process can check their result at below link:

महाराष्ट्र गट-क कर सहाय्य प्रतीक्षा यादी जाहीर


MPSC Group-C Service Exam Waiting List Result

MPSC Group C Result: Maharashtra Public Service Commission-MPSC On 26th June 2020 has released Maharashtra Group-C Service Result. MPSC has released Waiting List Result for the posts of Sub Inspector, State Excise of Advt No.39/2018. These candidates are eligible through waiting list. Candidates who have appeared for the selection process can check their result at below link:

महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा पात्र यादी


MPSC  Group C services Main Examination 2018 Answer Key

Maharashtra Public Service Commission has displayed here the answer key of Sub Inspector Main Examination 2018. Exam for this post held on 4th November 2018. For this examinations, answer keys are available to download below. Applicants who applied for the posts can check their correct answer key from below link. This examination was conducted in 4 different sets for all of these sets answer keys was released on 13th November 2018. Candidates can check the correct answer from below provided link.

mpsc

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी), एमपीएससी परिणाम / उत्तरपत्रिका डाउनलोड

महाराष्ट्र गट क सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 पेपर-2 प्रथम उत्तरतालिका

परीक्षेचे नाव : ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत ‘महाराष्ट्र गट क सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 – (लिपिक टंकलेखक दुय्यम निरीक्षक व कर सहाय्यक) पेपर क्र. 2 (स्वतंत्र पेपर) (दुय्यम निरीक्षक)’

विषय : सामान्य क्षमता चाचणी व पदासंबंधीचे/ विषयासंबंधीचे ज्ञान

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत ‘महाराष्ट्र गट क सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 – (लिपिक टंकलेखक दुय्यम निरीक्षक व कर सहाय्यक) पेपर क्र. 2 (स्वतंत्र पेपर) (दुय्यम निरीक्षक) या परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेची प्रथम उत्तरपत्रिका उमेदवारांच्या माहितीसाठी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र गट क सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 पेपर-2 – उत्तरतालिकेसंबंधी अधिक माहिती पुढीलप्रमाणे :

सदर उत्तरतालिकेत उमेदवारांना अभिवेदन करावयाचे असल्यास त्यांनी आयोगाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या हरकतीच्या नमुन्यात परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ७ व ८ मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, महर्षी कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई – 400021 येथे पाठवावी. यासंदर्भात दि. 20 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत आयोगाकडे प्राप्त झाल्यास हरकतीची दाखल घेतली जाईल. त्यानंतर आलेल्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाही. याची कृपया नोंद घ्यावी. तसेच खाली दिलेल्या लिंक वरून उत्तरतालिका डाऊनलोड करावी.

Important Links :

  • महाराष्ट्र गट क सेवा (मुख्य) परीक्षा-2018 पेपर-2 प्रथम उत्तरतालिकेसाठी येथे क्लिक करा

MPSC PSI Main Exam 2017 – Answer Key

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) Has Released the MPSC PSI Main Exam 2017 – Answer Key. PSI Main Exam 2017 held on held on 5th November 2017. Applicants who attended the examination may see answer key here, Candidates can check their answer key from official website of MPSC. The direct link to check answer key of MPSC PSI (Group B) main exam 2017 for Paper 1 & Paper 2 is given below.

Download Answer Key Here:

Leave a Comment