MPSC Time Table 2022-2023

MPSC TIME TABLE 2022-2023

MPSC Time Table 2022-2023- Maharashtra Public Service Commission– Time Table 2023 here- This page showing details of MPSC TIME TABLE 2023. Details about Examination name, Advertisement number, preliminary exam dates, Main exam dates, their period are given on this page.  Examination schedule declared by Maharashtra Government. This page showing you details about PSI, ASO, STI, LDO, Rajyaseva, Deputy Collector & Assistant Professor Recruitment Exam 2022-23. More details of Maharashtra Public Service Commission TIME TABLE 2023 are given below. Interested applicants may visit below Time Table link for more details.

MPSC Time Table 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून वर्ष 2023 साठीचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले आहे. 2023 मध्ये होणाऱ्या सर्व परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध झालेले आहे. एमपीएससीच्या परीक्षा कधी होणार आहे याच्या विषयी संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी तुम्ही खाली दिलेली पीडीएफ डाऊनलोड करू शकतात:

CHECK HERE THE TENTATIVE TIMETABLE

Leave a Comment