Police Bharti Exam Tricks

Police Bharti 2020 Exam Tricks: Candidates willing to make a career in Maharashtra Police Bharti 2020 must know how to crack the exam. For this we are making a video series especially for Police Bharti 2020. Follow our tricks on how to Solve problems in Maths and Reasoning exam in an efficient way…

Police Bharti Exam Tricks  – पोलीस भरती २०२० लवकरच अपेक्षित आहे, या दृष्टीने आम्ही व्हिडीओ सिरीज सुरु करत आहे. यात आम्ही मागील परीक्षेत विचारलेले आणि अपेक्षित महत्वाचे प्रश्न स्पष्टीकरणा सोबत दिलेले आहे. तसेच या अंतर्गत आपल्याला अनेक महत्वाच्या ट्रिक्स संगितल्या आहे ज्यामुळे आपला वेळ बराच वाचेल, आणि काही सेकंदात आपल्याला उत्तरे मिळतील. 

या सिरीज मधील पुढील व्हिडीओ लवकरच नियमित प्रकाशित होत रहातील. तेव्हा आम्हाला नियमित भेट देत रहा…

भाग 11

 

 


भाग 10

 


भाग 9


भाग 8


भाग 7

 

 


भाग 6


भाग 5


भाग 4


भाग 3

 


भाग 2


भाग १ 

Leave a Comment