UPSC CDS Exam 2020 – FINAL RESULT

UPSC CDS Exam – Final Result Released

UPSC CDS Exam 2020 – FINAL RESULT: Union Public Service Commission (UPSC) has released final result for Combined Defence Service Exam II 2019 (Advt No. 10/2019-CDS-II). Written exam was held on 8th September 2019. These results will also be available on the UPSC website at www.upsc.gov.in. However, marks of the candidates will be available on the website after declaration of final result of Officers’ Training Academy (OTA) for Combined Defence Services Examination (II), 2019. Appeared candidates can check their result at below link…

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा CDS II 2019अंतिम निकाल


UPSC CDS Exam 2018 – FINAL RESULT

The Union Public Service Commission UPSC declared the final result for Combined Defence Services Examination (I) 2018 result On 9th November 2018. Candidates who applied for this examination can check their names for the recruitment process using below given link. Through this examination recruitment for Indian Military Academy, Indian Naval Academy, and for Air Force Academy will be take place. For this recruitment process examination was conducted as per the schedule. From this examination applicants who shortlists for the recruitment process are as given below as per the recruitment process for. Result for UPSC CDS Exam 2018 displayed here, Applicants who applied for this examinations can check result using provided link below.

(UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा CDS I 2018 अंतिम निकाल

100 (60 + 33 + 07) उमेदवारांच्या गुणवत्तेनुसार, खालील यादी आहेत.
संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा (आय), 2018 च्या परिणामांच्या आधारावर पात्र फेब्रुवारी, 2018 मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आणि एसएसबीच्या मुलाखती घेतल्या. 146 व्या कोर्समध्ये प्रवेशासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या सेवा निवड मंडळाद्वारे भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून; इंडियन नेवल अकादमी, एझिमाला, केरळ आणि वायुसेना अकादमी, हैदराबाद (प्री-फ्लाइंग) प्रशिक्षण अभ्यासक्रम क्र. 205 एफ (पी) अभ्यासक्रम दिले आहे.

  1. तीन अभ्यासक्रमात काही सामान्य अभ्यासक्रम आहेत.
  2. भारतीय लष्करांकरिता सरकारद्वारे सूचित केलेल्या रिक्त पदांची संख्या 100 आहे.
  3. लिखित चाचणीत पात्र म्हणून आयोगाने 2778, 1720 आणि 623 ची शिफारस केली होती. तसेच भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौदल अकादमी आणि वायुसेना अकादमी प्रवेशासाठी आर्मी हेड क्वार्टर द्वारा अनुक्रमे शेवटी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची संख्या एसएसबी चाचणीनंतर केली जाते.
  4. या यादी तयार करण्यासाठी वैद्यकीय तपासणीचे परिणाम लक्षात घेतले नाहीत
  5. या उमेदवारांची जन्मतारीख आणि शैक्षणिक पात्रता तारीख अद्याप पडताळणीत आहे. म्हणून या सर्व उमेदवारांची उमेदवारी या आधारावर अनौपचारिक आहे.
  6. (UPSC) संयुक्त संरक्षण सेवा CDS I 2018 अंतिम निकाला बद्दल अधिक माहितीसाठी खालील लिंक बघावी.

Leave a Comment